Tja, de wondere wereld van Wifty. Of hoe snel dingen kunnen gaan! Dat we veel lezers hebben weten we, maar …