leen

Menopauzeconsulente Leen Steyaert over de veranderingen die je als vrouw ondergaat rond je vijftigste:

Als wifty is het toch belangrijk dat je weet wat er met je lichaam gebeurt als je in de overgang komt want als je dat nog niet bent dan zal het er wel een van de jaren aan gaan komen. Het kan best een heel bijzondere periode in je leven zijn want je hormonen zijn subtiele regelstoffen die een enorme impact kunnen  hebben op zowel je fysiek als je emotioneel niveau. In de periode vóór de menopauze, die je de perimenopauze noemt, beginnen je hormoontjes te dansen, te rommelen of uit balans te geraken. In deze periode verandert niet alleen je lichaam.Er vindt ook een transformatie plaats in je geest en je ziel. Al te vaak wordt bij de menopauze de focus gelegd op het veranderende lichaam, terwijl de menopauze eigenlijk een overgang is naar een nieuwe persoonlijkheid. Dat klinkt toch best goed hé.

Je overgang luidt een nieuwe tijd om je vrouwelijkheid die heel diep in je zit, je de potentie schenkt om een wijze, krachtige vrouw te zijn en dat klinkt nog veel beter!

Je  menopauze is geen tijdstip maar een proces. Een proces dat je uitdaagt om een evenwicht te vinden tussen jouw lichaam, jouw geest en jouw ziel, om zo je leven en je ware persoonlijkheid ten volle te kunnen leven en beleven. Kernbegrippen bij deze transformatie zijn kracht, wijsheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in het zelfgenezend vermogen van je lichaam. Begrippen die je als Wifty heel goed van pas komen.

De menopauze is een transformatie naar wie je werkelijk bent. Concreet betekent dit dat je helderder zal zien en weten wat je in het leven wil. Deze transformatie vindt niet enkel plaats in jouw gedachten – in de vorm van nieuwe inzichten – maar berust vooral op ervaring en integratie. Pas door dingen ook daadwerkelijk te doen, kan je die in jouw leven integreren en kan je die transformatie op een toffe manier doormaken door echt bewust ermee om te gaan.Dit is ook de reden waarom de menopauze een uitgelezen moment is om te kiezen voor het leven dat je echt wilt leiden.

De hormonale veranderingen die zich tijdens de menopauze voordoen, helpen je als vrouw om te kiezen voor jezelf.Ze veroorzaken een aantal veranderingen in de hersenen die zowel fysieke als psychische onrust veroorzaken, waardoor je intuïtie mogelijks sterker wordt.. Die dalingen gebeuren echter niet altijd gelijktijdig en in gelijke mate. Soms ontstaat er een relatief teveel aan oestrogeen in verhouding tot progesteron of  omgekeerd. De hormoonbalans wordt dus drastisch overhoop gegooid en het is dan ook normaal dat dit een invloed heeft op hoe je je voelt als wifty . De bijnieren, het lichaamsvet, de pijnappelklier en mogelijk ook andere lichaamsorganen zorgen ook  voor de aanmaak van hormonen zodat er weer een evenwicht ontstaan, op voorwaarde dat je goed voor jezelf gaat zorgen.

Veel van je doelen en je gedrag als vrouw worden nog vaak beïnvloed door de verwachtingen en wensen van je omgeving. Vrouwen zijn van nature behaagziek. Ze willen altijd voor alles en iedereen ‘het beste doen’. Tijdens de overgang keert dit om. Je krijg dan signalen door dat de dingen moeten gebeuren volgens de wensen van je eigen ziel. Net door het veranderen van deze hormonen krijg je de kans om deze levensfase  sterker in te gaan dan ooit tevoren. Het is een levensfase die je de toegang geeft tot een dieper innerlijk bewustzijn. te komen.

De verandering die zich voordoet op hormonaal vlak helpt je en kan je aansporen om uit de ‘zorgende rol’ te treden die door je hormonen aan je  is toegeschreven.

Dit wil niet zeggen dat je als vrouw na de menopauze niet meer kunnen zorgen voor je kinderen. Je blijft moeder voor je leven! Maar je bent een wifty nu en dit betekent wel dat je vrijer en creatiever kunt kiezen wat ze voor je zelf wil en hoe je die energie zult benutten, zonder dat  daar schuldgevoelens over hebben. De idealen en de dingen die je wilde doen als kind geraakten op de achtergrond toen de hormonen van je puberteit opdoken.De puberale fase wordt  trouwens dikwijls met de menopauze vergeleken, vanwege de wisselende stemmingen en de drang om zich los te maken van de  omgeving. Je zult merken dat sommige van je oorspronkelijke wensen nu opnieuw in je gedachten opduiken of dat je er weer over gaat dromen. Sommige vrouwen gaan op hun twintigste, dertigste of veertigste voor hun dromen, maar anderen cijferen zich jarenlang weg.

In die zin is de menopauze niet zozeer het einde van een periode maar een nieuwe start, een tijdstip in hun leven waar je het leven kunt voelen als iets unieks voor zichzelf in plaats van je te schikken naar de rolpatronen of verwachtingen die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding en cultuur. Het is een tijd waarin je (eindelijk)ruimte kunt scheppen voor jezelf.

Je keert terug naar je pure potentieel. Net zoals de puberteit of de  geboorte van een kind, is het een mirakel en een mysterie.

De menopauze is een uitgelezen kans om zaken aan te pakken die je vroeger naliet, zowel op het gebied van levensstijl, voeding, stress en emoties als energetisch. Als er onrust of boosheid of irritatie in je zit, is dat een teken dat er in je leven nog dingen zijn die niet goed lopen en die je moet regelen. Doe je daar niets mee, dan kan je ziek worden of in een burn-out terechtkomen. Je zelfbeeld, denkpatroon en overtuigingen in je dagelijkse leven hebben immers een enorme invloed op je gezondheid.

Gedurende de hele periode van de menopauze kan je overspoeld worden door een golf van emoties. Als je geen oog hebt voor de transformatie en je blijft je focussen op je verouderingsverschijnselen , je wifty(kraai)pootjes en je stijgende leeftijd; als je de middelbare leeftijd louter ziet als iets negatiefs, als het ‘einde van een mooie periode’,zal je nooit in staat zijn om de transformatie te beleven.

Emoties zijn zeer belangrijk vooral in de periode van de menopauze. Onbewuste en negatieve gevoelens zijn als gifstoffen. Ze kunnen elke cel in het lichaam, chemisch veranderen en aantasten. Tijdens de overgang gebeurt er zoveel met je lichaam en in je leven dat onverwerkte emoties en negatieve gedachten je helemaal kunnen overmannen en verlammen..

Verdriet en pijn die jarenlang is weggedrukt,kan dan naar boven komen.

Daarom is het belangrijk om deze emoties nu te verfijnen en energetisch in balans te brengen, zodat ze je lichaam niet kunnen beschadigen en ziek maken. Het is belangrijk dat je net juist in die periode je emotionele valkuilen aanpakt  door eerlijk met jezelf om te gaan en werkelijk te voelen, tot op een diep niveau, wat er niet goed gaat in je leven.Je emoties geven je inzicht en zullen  zelfgroei en heling van binnenuit bevorderen.

Luisteren naar je lichaam is altijd een must, maar vooral in de menopauze is dit erg belangrijk, omdat je lichaam je zoveel signalen geeft. Juist dankzij de hormoonschommelingen, neurotransmitters en complexe neurofeedbacksystemen is het lichaam in staat je deze deze aanwijzingen te geven.Voor de overgang heeft je slimme vrouwelijke brein nog bescherming tegen chronische stress door hoge oestrogeen gehaltes. Alles wat te pijnlijk is kan vergeten worden.Na de overgang wordt je gevoeliger voor het irriterende effect dat stress heeft op hun hersenen. Je kan dan als wifty moeilijker in een situatie blijven die niet bij je past of waarin je niet gelukkig bent?

Wifty, je kan door je lichaam zelf te (h)erkennen je verschijnselen tot een minimum herleiden. Als je dit niet lukt, dan raad ik alle wifties aan om een vertrouwenspersoon te kiezen, iemand bij wie je je goed voelt, die je kan begeleiden en daarook de tijd voor neemt. Dit kan je arts, gezondheidstherapeut of naturopaat zijn, maar daarnaast is de steun van je lieve  partner en vrienden ook van groot belang.

www.menopauzeconsulente.be

Foto eigendom van Leen Steyaert, gepubliceerd met haar toestemming.