Schermafdruk 2016-02-18 09.28.35
‘Owee als je chronisch ziek bent en je wil je eigen zaak up & running houden. Overal voel je tegenwerking,’ zegt VC (53). ‘Kafkaiaanse toestanden. Vdab, RVA, ziekenkas… iedereen wil je precies het liefst thuis houden. Echte daadkracht is er niet bij deze instanties die je zouden moeten helpen.’

Het verhaal van VC die zo goed als elke dag tegen muren aanloopt, is hallucinant.

“Bestaat er binnen onze wetgeving iets waarbij het toegelaten is dat iemand die  eigenlijk zeer lang invalide is geweest en nooit  volledig zal genezen, kan werken als zelfstandige in bijberoep en daarbij  bijdrage kan behouden voor haar invaliditeit zodat ze ingeval van terugval toch een werkeloosheidsuitkering kan verkrijgen?”

Wifty VC is een werklustige en ambitieuze 50-plusser die nog mee wil draaien in de maatschappij en haar positieve vibes wil doorgeven. En dat zou op alle manieren gesteund moeten worden. “Ik ben op zoek naar iemand die deze situatie kan mee helpen uitzoeken of nog meer in de media kan krijgen.”

Wij steunen onze Wifty want we moeten én langer werken én de kans dat we ziek kunnen worden/zijn is groter naarmate we ouder worden. Het is dus onnozel van al deze instanties om nu struisvogel te spelen en je kop in het zand te duwen.

VC kan haar ook niet meer verzekeren en krijgt geen medicatie terugbetaald omwille van lange periode op invaliditeit. Ze heeft tal van mogelijkheden uitgezocht om te kunnen werken. Tot in het absurde toe. Hoe kafkaiaans kan het zijn:  ze wil toch meerdere uren presteren (20u/week) maar mag niet en dus doet ze voor 10 uren beroep op freelancers!

Plots, na 6 jaar en zonder een werkelijk en/of ernstig onderzoek, is de arbeidsgeneesheer van de ziekenkas van mening dat ze niet invalide is en voltijds kan werken.

De bijdrage aan de Kas voor Zelfstandigen bedraagt dan 700 euro per kwartaal en dat is een serieus probleem omdat ze niet zoveel verdient.  Bovendien kan haar huisarts getuigen dat ze wel degelijk invalide is en niet meer dan 10u kan werken. KAFKA!

De vakbond is hier reeds tegen in beroep gegaan.

Een bevriend advocate heeft een en ander laten navragen bij Sociale Zaken, Werk en Pensioenen over haar situatie.

Lees mee:

“Ik heb het onderstaande eens bekeken. En ik moet zeggen dat ik vrees dat daar weinig aan te doen valt.

Als je in de invaliditeit zit, dan kan je mits toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, toch een activiteit uitoefenen. V combineerde haar uitkering wegens invaliditeit dus blijkbaar met een activiteit als zelfstandige in bijberoep, wat mogelijk is als daartoe de toestemming wordt gegeven.

Wat de arbeidsrechtbank bevestigd heeft, heeft niets te maken met welke activiteiten toegelaten zijn, maar wel met de vraag of VC al dan niet invalide is.

Zeker als het om een aandoening als CVS gaat, is dat niet altijd gemakkelijk te bepalen. Blijkbaar is het vonnis negatief uitgedraaid voor uw cliënte. Daar kunnen wij uiteraard niets aan doen.

Zij schrijft zich best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de VDAB óf als zelfstandige in hoofdberoep, zodat ze opnieuw in orde is met de ziekteverzekering. Bij inschrijving bij de VDAB zal zij, naar ik vermoed, niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Uiteraard is het mogelijk dat ze via de VDAB toch een (deeltijdse) job vindt.

(VC hééft een job – haar eigen zaak – en wil op die manier deeltijds werken. KAFKA!)

Als ze er toch voor opteert om zich in te schrijven als zelfstandige, dan zal ze inderdaad het minimumbedrag aan sociale bijdragen (ongeveer 700 euro per kwartaal) moeten betalen.

Maggie De Block werkt volop aan een re-integratiecontract dat mensen die in de invaliditeit komen sneller opnieuw aan een (minstens deeltijdse) job helpt, op basis van een aanpak op maat. Daar heeft VC op dit moment uiteraard niet veel aan, maar het is toch de bedoeling om in de toekomst enerzijds te vermijden dat mensen zo lang in de invaliditeit blijven zitten, en om het anderzijds gemakkelijker te maken om een uitkering te combineren met een activiteit.”

Kijk, hier zakt ons broek van af! Je bent chronisch ziek en je wil en kan toch werken. Beperkte uren, dat wel. Dan zou je zo iemand toch weten belonen in plaats van bestraffen. Zeker in het geval van VC die werk bezorgt aan jong freelancers.

Wie tips heeft voor VC of een al even hallucinant verhaal? Deel het hier of mail het (anoniem) naar ann@wifty.be.

Sterkte voor iedereen die tegen zulke kafkaiaanse muren aanloopt.

Nog meer info en verhalen op Komaf met Kafka bij Hautekiet

X,
ann@wifty.be