KATRIN (52) is rouwcoach. Ze helpt mensen bij het rouwen na een overlijden, na een scheiding, als je jezelf kwijt …