Schermafdruk 2015-10-15 16.10.40

Goede studie, fout beeld. De foto bij het artikel op Sociaal.net is zo fenomenaal SLECHT gekozen dat je wil gaan meppen. (Jonge?) webredacties hebben nog steeds niet door dat het legertje van nieuwe ‘ouderen’ daar totaal niet meer aan beantwoordt. Artikels over en van jongeren van 15 ga je toch ook niet illustreren met foto’s van mannen of vrouwen van 35?!

Je zou denken dat webredacties iets hebben geleerd sinds het bestaan van Wifty.be! We waren de laatste maanden niet meer weg te denken uit alle mogelijke en toonaangevende pers. Na elk interview ontplofte onze mailbox.

45-plussers schreven ons dat ze  gek waren op onze site omdat ‘….  ze nu geen schrik meer hadden om 50 te worden. dat Wifty.be het beste bewijs was dat er absoluut nog AbFab leven is na 50.’

50/55-plussers schreven ons omdat ‘… er eindelijk een platform is dat ons op de juiste manier aanspreekt en in the picture zet. Doe zo verder lieve Wifties!’

Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is.

Beste webredactie: heb je het té moeilijk om je iets voor te stellen bij 70-plussers? Denk dan aan een Jan MulderMick JaggerGeorge ClooneyHelen Mirren (google eens op Helen + Mirren + twerking), e.a.. Of kom dagelijks een kijkje nemen op  Wifty.be.

Op de studie door de onderzoeksgroep onder leiding van Prof. Ignace Glorieux (VUB)  is niets aan te merken. Die is wat ze is. Het artikel doet je op de eerste plaats eens straf nadenken over hoe we onze ouwe dag gaan of willen invullen.

Op dit ogenblik heb ik het, zoals zovele wifties en mifties, té druk om me daarover zorgen te maken. Maar zoals iedereen hoop ik gezond te blijven om het dan stevig te kunnen gaan uithangen haha. Ooit valt het (betaalde) werk weg en zijn de kinderen definitief het huis uit. En dan?

Natuurlijk verzucht 99 % van mijn kennissen/vrienden: ‘… ah tijd! Tijd om boeken te lezen, op reis te gaan, vrienden te bezoeken,… ‘ Kortom: the usual suspects. Maar euhm, word je dat niet snel beu, vraag ik me af?

Het enige waar ik nu al instant blij van word, is zonder klok te kunnen leven. Niemand of niets die me nog dicteert: morgen MOET dit, morgen MOET dat. Zalig toch.

Uit de studie:

“Ouderen tussen 55 en 64 hebben gemiddeld ruim 4 uur meer vrije tijd per week dan de totale Vlaamse bevolking tussen 18 en 75 jaar. Ongeveer 2,5 uur hiervan worden voor de televisie doorgebracht. Dat lijkt een sterke toename, maar in vergelijking met de gemiddelde bevolking besteedt deze leeftijdsgroep proportioneel ongeveer evenveel van hun vrije tijd aan televisie kijken, namelijk iets meer dan de helft.

Bij de 65-plussers wordt televisiekijken wel iets belangrijker. Zij besteden 54 procent van hun vrije tijd voor de televisie. Voorts wordt het lezen van boeken, tijdschriften of kranten belangrijker met het ouder worden.

De meest radicale veranderingen treden op wanneer de kinderen het gezin verlaten en men op pensioen gaat. Het ouder en zelfstandig worden van de kinderen heeft een grotere impact op de tijdsbesteding van vrouwen dan van mannen, de gevolgen van de pensionering zijn daarentegen vaak drastischer voor mannen.

Vermits in het algemeen het vervullen van de moederrol veel belangrijker is voor vrouwen dan de vaderrol voor mannen, voelen vrouwen de afname en het wegvallen van de gezinsverantwoordelijkheden veel sterker aan als een verlies. Onder druk van dat ‘lege nestsyndroom’ moeten ze op zoek naar een nieuwe invulling.

Voor mannen heeft het wegvallen van werk meer ingrijpende gevolgen. Precies omdat de verantwoordelijkheden verbonden met de vaderrol minder centraal staan dan de beroepsrol in de organisatie van hun dagelijkse leven.

In het tijdsbestedingsonderzoek werd gedurende een hele week ook geregistreerd met wie men praat. Op die manier krijgen we een gedetailleerd beeld van hoe interactiepatronen veranderen met het ouder worden.

Het is evident dat samen met het afnemend belang van betaald werk de sociale contacten verbonden met het betaalde werk afnemen.

Terwijl de Vlaamse bevolking tussen 18 en 75 jaar gemiddeld meer dan 20 uur per week praat met collega’s, medestudenten, klanten of personen waaraan men diensten verleent, is dat bij de ouderen tussen 55 en 64 jaar gedaald tot 11 uur per week en bij de 65-plussers tot minder dan 2 uur.

Ouderen zijn meer alleen.
55-64 jarigen brengen in vergelijking met de Vlaamse bevolking per week gemiddeld ruim 3 uur meer van de tijd die ze niet slapen door zonder praten, bij 65-plussers is het verschil kleiner (ruim 1 uur).

Betaald werk structureert de dagindeling, geeft aanleiding tot sociale contacten en verbindt het individu met de publieke sfeer. Bij pensionering verdwijnt dus veel meer dan enkel een tijdsintensieve bezigheid.

Uit onze bevindingen blijkt echter niet dat daardoor het tijdsbestedingspatroon verschraalt, passiever of contactarmer wordt. Ouderen kunnen een gevarieerd, actief en sociaal tijdsbestedingspatroon ontwikkelen, los van het werk.

De samengebalde arbeidsloopbaan, geconcentreerd in de drukke leeftijd tussen 25 en 55 jaar, maakt dat er gedurende een hele periode van het leven relatief weinig tijd is voor actieve vrijetijdsbesteding en sociale participatie.

Pas op latere leeftijd, als de kinderzorg minder belastend wordt en het werk minder centraal staat, zien we dat er meer tijd vrijkomt voor een gevarieerder tijdsbestedingspatroon.”

en met deze laatste paragraaf eindigt de studie met een positieve en zeker hoopvolle noot.

(Bron: Sociaal.net )
 
ann@wifty.be