“Geloof me: in een flits is het leven voorbij. Dat zouden jongeren, die menen het eeuwige leven te hebben, …