Schermafdruk 2015-09-22 15.05.00

Wifty Guest Marleen Daniels brengt haar professioneel leven door tussen twee uitersten: aan de ene kant de fashion catwalks en aan de andere kant de oorlogsgebieden. Haar werk verscheen in de meest toonaangevende magazines zoals Paris Match, Newsweek, Time, El Pais, Max, National Geographic, New York Times, Standaard Magazine e.a.

Marleen werkte ook voor merken als Coca Cola, KPN, Dow, Raggs&Dept and Philips. Alsook voor lifestylemagazines Elle, Elegance, Glamour, DSM, Red, Vrij Nederland en La Vie En Rose.

Toen we haar tegen het lijf liepen en vroegen of ze iets op regelmatige basis zou willen doen voor Wifty, zag ze het helemaal zitten. ‘Jij vertelt het met foto’s. Een sterk beeld dat meer zegt dan 1000 woorden.

“De foto dateert van 1992, tijdens een andere oorlog, die net zoals de (Syrische) oorlog, duizenden vluchtelingen op de been bracht. Een bejaard Koppel zit op het asfalt van de snelweg tussen Zagreb en Belgrado, in Dravalic. Er is geen verkeer, de autostrade is afgesloten, dit is de frontlijn tussen Kroatie en Servië.

Het zijn Serven die ‘s morgens door Kroatische milities uit hun huis gezet werden en samen met 180 andere ontheemden met bussen aan de frontlijn in Dravalic werden afgezet, in ruil voor 150 Kroaten.

De ‘Ethnische zuivering’ is in volle gang.

Vanaf nu zijn het Servische ‘Vluchtelingen’ maar het kunnen evengoed Kroaten, Syriërs, Somaliërs, Jemenieten zijn, of mijn grootouders op de vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog, deze beeldtaal is universeel en van alle tijden.

Verdreven van hun ‘heimat’, hun kleine boerderij, hun lapje grond, hun simpele bestaan met een paar kippen en een enkele koe.

Ze moesten alles achterlaten, op die paar plastic zakken na waar ze hun hebben en houden in allerijl hebben ingestopt, de OMO-waspoederdoos is nu hun kostbaarste bezit.

De vrouw is bedlegerig, nu ligt ze op het asfalt op een blauwe sprei, die hebben ze nog vlug kunnen meenemen.

Ze vraagt waar ze zijn, ze ziet niet goed, haar ogen zijn  aangetast door cataract, haar  man probeert haar te sussen en steekt zijn pijp op.

Tenslotte zal het Rode Kruis zich over hen ontfermen.”

 Foto & Tekst Marleen Daniels – http://www.marleendaniels.com