Hélène Van Herck en Ann Lemmens zijn midlife-experts. In 2013 startten ze het succesvolle online en offline platform ‘Wifty’, voor ‘Women over Fifty’. Ze willen zo de foute beeldvorming over 50-plussers aanpakken. Met een open geest, de nodige sérieux en veel humor bekijken ze in hun boek ‘Midlife KICK’ alle aspecten van het nieuwe ouder worden En dat doen ze naar eigen zeggen met veel deugnieterij.

 

Midlife eindigt vaker op ‘crisis’ dan op ‘kick’. Verwachten jullie dan geen crisis rond deze leeftijd?

Ann: “Neen! Waarom zouden we ook? Het probleem is dat het beeld van vijftigplussers in onze samenleving nergens naar lijkt. De spreekwoordelijke druppel waardoor we besloten in actie te komen was een reclamecampagne van een ouder koppel in een roeibootje, waarvan de vrouw – met veel te kort en veel te grijs haar – overboord dreigde te vallen. Zelfs mijn ouders van boven de 80 herkennen zich niet in dat beeld. Ook vijftigplussers hebben nog goesting in het leven en willen zich edgy voelen. Intussen hebben we een grote community opgebouwd, en we merken dat 50 vaak staat voor een nieuwe start. Eindelijk je droom najagen, je sexy voelen en genieten van de ‘legenesteuforie’. Dat lijkt ons eerder een kick dan een crisis.”

Iets om naar uit te kijken?

Hélène: “Natuurlijk, want ouder worden heeft vele voordelen. We zagen nooit de dingen zo helder als nu, mét leesbril weliswaar, maar het gevoel zit goed. Wij zijn pro-aging en niet anti-aging. Die eerste vijftig jaren waren een leerschool en na alle positieve en negatieve ervaringen weten we heel goed wat we willen en nog beter wat we niet willen. Hoge verwachtingen vallen weg, we laten ons niet meer meevoeren en zijn niet meer zo snel teleurgesteld als iets anders loopt dan, euh…verwacht.”

Jullie liggen niet meer wakker over wat anderen van jullie denken?

Hélène: “Absoluut niet! Filosoof Alain de Botton legt dat goed uit in zijn boek ‘Statusangst’. Veel te vaak doen we dingen voor de mooie ogen van anderen en vinden we het belangrijk hoe zij ons zien, wat zij over ons denken. Terwijl we soms heel ver van onszelf bezig zijn. Met ouder te worden neemt die statusgevoeligheid af. We zijn niet meer angstig of onzeker, we zijn ouder en wijzer.”

Toch willen jullie tegelijk ook rolmodellen zijn?

Hélène: “Onze levensverwachting stijgt. De kinderen die nu geboren worden, zouden wel eens honderdvijftig jaar kunnen worden. Wij zijn dus een overgangsgeneratie. We zullen het net niet meer meemaken, maar we voelen de bui al hangen. En ik denk dat als we jongeren kunnen leren anders naar ouderen te kijken, er hele mooie dingen kunnen gebeuren. Zo ben ik bijvoorbeeld een echte voorstander van mixed generations, jong en oud door elkaar, zowel op de werkvloer als privé. Crèches en studentenvoorzieningen in rusthuizen, ouderen als coaches op de werkvloer, … De mogelijkheden zijn eindeloos om veel positiever over ouder worden te gaan denken.”

Dit boek is niet jullie eerste wapenfeit, ook jullie platform bleek een schot in de roos?

Ann: “Niemand wist raad met vijftigplusvrouwen. Cijfermatig waren ze een afknapper van jewelste voor media, adverteerders, werkgevers, politici, modemakers én machomannen. Het leek ons hoog tijd om een duidelijk beeld te schetsen. Met heel veel goesting, passie én humor lanceerden we in 2013 het digitale platform Wifty, een online en offline vijftigpluscommunity als statement tegen alle vooroordelen, foute beeldvorming en misvattingen omtrent ouder worden. Wifty bleek inderdaad een schot in de roos, het is uitgegroeid tot ene fenomeen, we organiseren party’s, lezingen, menopauzefeestjes,…”

Jullie positief denken zou bovendien goed zijn voor de gezondheid van het hart? 

 Ann: “Dat klopt! De universiteit van Illinois in de Verenigde Staten onderzocht en volgde meer dan 5.000 volwassenen. Ze beantwoordden vragen over hun fysieke en mentale gezondheid en over hun optimisme en pessimisme. Ook hun cholesterol, bloeddruk en BMI werden in kaart gebracht. Er bleek een duidelijk verband tussen een positieve houding en de gezondheid van hun hart. Mensen die pessimistische in het leven staan, hebben twee keer meer kans om een cardiovasculaire aandoening te krijgen dan optimistische mensen.”

Maar ook voor de pessimisten is er hoop?

Ann: “Uit verschillende studies blijkt dat er een leeftijdsgebonden positiviteitseffect bestaat. Jongere mensen worden meer beïnvloed door negatief nieuws en negatieve gebeurtenissen dan ouderen. Vijftigplussers focussen zich meer op positieve informatie en verwerken emotionele gebeurtenissen op een andere manier dan jongeren. Dat heeft in de eerste plaats met ervaring te maken, maar het is ook het gevolg van cognitieve of neurologische achteruitgang.”

Dat klinkt dan weer minder goed?

Ann: “Ach, het is een feit dat onze hersenen met de jaren vertragen en ons geheugen afneemt, maar ons vermogen om emoties te verwerken en proberen op te lossen behouden we. Het voordeel van onze levenservaring is dat we kunnen kiezen uit verschillende manieren om die problemen op te lossen. We worden selectiever, kiezen bewust voor positieve emoties en maken ons minder snel druk en boos.” 

Jullie houden in jullie boek ook meermaals een pleidooi voor het drinken van champagne en ook daar hebben jullie een medische verklaring voor? 

Hélène: “(lacht) Dat hebben wij niet zelf uitgevonden hoor, professor Jeremy Spencer en zijn team van de Reading University hebben het effect van bubbels onderzocht op het brein en ze kwamen tot een ongelooflijke vaststelling. In champagne zitten bestanddelen die een positieve uitwerking hebben op de werking van het brein. Champagne remt onder meer de ziekte van Alzheimer af. Toen ik dat las, dacht ik meteen dat het een grap was. Maar intensieve research bevestigt dit. Een bescheiden consumptie van champagne prikkelt de cognitieve functies van het brein. Nu snap ik eindelijk waarom Joan Collins in Dynasty elke ochtend haar glaasje champagne dronk. Het was op doktersadvies! Sindsdien zeg ik met volle goesting en overtuiging: Three glasses of champagne a day keep the doctor away!”

Je pleit ook voor een F.A.R.T.-therapy ofte Fabulous Aging Reset Therapy?

Hélène: “De idee is simpel: je neemt even de tijd om stil te staan bij alle frustraties en negatieve ervaringen van de afgelopen vijftig jaar. Of dat nu een scheiding is, een fout gelopen liefdesrelatie, een ontslag of een teleurstellende carrière, het afscheid van een dierbaar iemand of een ziekte die je hebt moeten aanvaarden. Evengoed sta je stil bij alle positieve ervaringen, om dan alles een plaats te geven en ballast overboord te gooien en los te laten. Samen met de F.A.R.T.-therapeut doe je een mind reset, zodat je klaar bent om fabulous ouder te worden. Klinkt goed, niet?”

‘Fart’ betekent ‘scheet’ in het Engels en roept dus niet meteen de beste associaties op, maar het is wel duidelijk dat jullie een pleidooi houden voor meer deugnieterij?

Ann: “Kijk, er is maar één ding zeker in het leven en dat is dat we allemaal sterven. Je kunt dus maar zeker zo veel mogelijk plezier maken onderweg. De kinderen zijn de deur uit, die voorbeeldrol heeft lang genoeg geduurd, en je kleinkinderen verdienen een deugniet-grootouder. Zeg nu zelf, een dag niet gelachen is een verloren dag. Je ziet er niet alleen jonger uit als je lacht, het boost je immuunsysteem en verjaagt de stress. Kinderen lachen en giechelen meer dan vierhonderd keer per dag, volwassenen soms maar vijf tot vijftien keer per dag. Carrière maken, kinderen opvoeden, een goede relatie in stand houden, mooi, fit en gezond blijven… Waren we niet te streng en te veeleisend voor onszelf de voorbije decennia?”

De vraag stellen, is ze beantwoorden?

Hélène: “Natuurlijk waren we dat! Vraag is of we het kunnen loslaten en meer relaxed in het leven staan. We hebben die vijftig gehaald, wat hebben we nog te bewijzen? We moeten terug zo onbevangen in het leven kunnen staan als een kind, als een echte deugniet. Pas op, dit betekent niet dat we blind moeten of kunnen zijn voor miserie bij onszelf en bij anderen. Maar je kunt alles op twee of zelfs meerdere manieren bekijken. Ouder worden hoeft niet synoniem te staan voor aftakelen. Er is geen gedrag dat bij een bepaalde leeftijd hoort. Het is nu volop zomer, het ideale seizoen om de deugniet in je wakker te maken. En wees gerust: hij is er nog steeds hoor! Kijk maar eens, daarzo!”

Midlife KICK van Hélène Van herck en Ann Lemmens werd uitgegeven bij Manteau en kost €24,99. Check: www.midlifekick.be

Tekst: Tine Vandecasteele voor Okra Magazine / Juli – Augustus 2019 – Foto: Jean Van Cleemput voor Midlife Kick.