Net gelezen in De Morgen dat 33% van alle huishoudens één lid telt.

Van de woordvoerster van dating service SOULMATCHER hoorden we dat ook de groep single Wifties stijgt.

Toch wordt die grote groep door de politiek over het hoofd gezien…

Single Wifties, hoe gaat het met jullie?

Uit De Morgen:

Politiek blijft blind voor groeiende groep singles

Een op de drie Belgische huishoudens bestaat uit één persoon. Toch houdt de politiek nauwelijks rekening met deze groeiende bevolkingsgroep. Is het na de gezinspartij tijd voor een ‘alleenstaandenpartij’?

Een alleenstaande Belg zonder kinderen betaalt meer belastingen dan wie ook in West-Europa

Het gezin is niet langer de hoeksteen van de samenleving. Dat bewijzen de cijfers. Ongeveer 33 procent van de huishoudens telt één enkel lid. De groep wordt steeds groter. In 1950 bedroeg hun aandeel nog maar 16 procent, in 1980 was dat al 23 procent. Momenteel wonen 1,7 miljoen Belgen alleen.

Toch wordt die groep door de politiek over het hoofd gezien. Een alleenstaande Belg zonder kinderen betaalt meer belastingen dan wie ook in West-Europa, zo becijferde de OESO. Ook wat successierechten betreft, zijn alleenstaanden benadeeld. Daarnaast moeten ze voor veel kosten en belastingen alleen opdraaien.

“De focus ligt nog steeds op koppels”, zegt journaliste Nathalie Le Blanc, die over het thema een boek schreef. “Wie geld kan verdienen aan ‘alleenwonenden’ heeft de boodschap begrepen. Zo heb je supermarkten die individuele porties verkopen of bouwfirma’s die voor kleinere, betaalbare appartementen kiezen. De politiek blijft hopeloos achter.” Ook het Vlaamse regeerakkoord werd geschreven met het beeld van een gezin met twee kinderen in het achterhoofd, geeft een onderhandelaar toe.

Er is geen belangengroep die opkomt voor de rechten van alleenwonenden. Wanneer de nieuwe Vlaamse regering de kinderbijslag hervormt, dan staat de Gezinsbond op zijn achterste poten. Wanneer alleenwonenden worden geraakt bij het nieuwe fiscale plan van de federale regering, zal er geen haan naar kraaien.

De enige koepelorganisatie, Allegro, houdt zich alleen bezig met het coördineren van activiteiten zoals uitstapjes, fuiven en zelfs gebedsgroepen. In Zwitserland, Nederland en Frankrijk zijn er wel groeperingen die specifiek opkomen voor de rechten van alleenstaanden.

“Ze worden benadeeld volgens een logica die me ontgaat”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Ik heb me de vraag ook al gesteld waarom de politiek de groep links laat liggen. In de Wetstraat moeten ze toch beseffen dat er een enorm electoraal potentieel ligt.” Alleenstaanden worden vaak negatief bekeken, weet hij. “Partijen pakken in hun verkiezingsfolders liever uit met een gelukkig gezinnetje.”

Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) gooide zich wel op het thema. Ze pleit onder meer voor ‘een singlesreflex’ bij elke belangrijke regeringsbeslissing. Daarbij moet bekeken worden wat de impact is op alleenstaanden. Tijdens de lopende federale regeringsonderhandelingen zal ze er haar voorzitter Gwendolyn Rutten nog eens op aanspreken.

Single Wifties, graag jullie reactie! Dat kan hieronder bij Post a Comment of via wifty@wifty.be