Over yoga is veel geschreven doorheen de eeuwen. Na yogi Nina de Man beschreef ook Evi Gruyaert onlangs haar …