Oktober kleurt ook dit jaar weer roze, want oktober staat in het teken van borstkanker. Elk jaar weer wordt er door middel van bijzondere activiteiten een maand lang aandacht besteed aan de bewustwording rondom borstgezondheid.

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in ons land: zo’n 100.000 vrouwen vechten vandaag tegen de ziekte. Dagelijks krijgen 29 vrouwen te horen dat ze aan borstkanker lijden en verliezen zes vrouwen de strijd.

Een nog niet gevorderde kanker kan het best worden behandeld. Een vroege opsporing en enkele eenvoudige aanpassingen kunnen levens redden.

ZEVEN MANIEREN OM TEGEN BORSTKANKER TE STRIJDEN

1. Ken je borsten en meld elke verandering aan je dokter

2. Laat vanaf je 50ste om de twee jaar een mammografie maken – doe dat vroeger wanneer je een hoog risico loopt

3. Fruit en groenten zijn héél belangrijk. De vezels, antioxidanten en andere voedingsstoffen zijn van groot nut

4. Zorg dat je gewicht op peil blijft. Overgewicht na de menopauze brengt meer gezondheidsrisico’s met zich mee

5. Beperk je alcoholgebruik

6. Niet roken! Rook je wel? Meteen mee stoppen

7. Doe elke dag minimaal 30 minuten aan lichaamsbeweging. Dit kan van alles zijn: rennen, fietsen, wandelen

DRIE STAPPEN OM BORSTKANKER VROEG OP TE SPOREN

Stap 1 – Mammografie – Laat vanaf je 50ste om de 2 jaar een mammografie maken – doe het vroeger als je een verhoogd risico loopt.

Stap 2 – Borstonderzoek – Laat je borsten door een dokter of verpleger onderzoeken in het kader van je algemene onderzoek.

Stap 3 – Zelfonderzoek – Ken je borsten en meld elke verandering meteen aan je dokter.

DRIE WEETJES OVER BORSTKANKER OM JE VRIENDINNEN TE VERTELLEN

Alle vrouwen kunnen borstkanker krijgen, ook als de ziekte niet in hun familie voorkomt. Vrouwen met risicofactoren – bij een vermoeden van erfelijke borstkanker kan erfelijkheidsonderzoek worden gedaan. Praat met je dokter over je familiegeschiedenis en over de beste aanpak.

De 2 belangrijkste risicofactoren voor borstkanker: een vrouw zijn en ouder worden. Borstkanker bij mannen bestaat maar is uitzonderlijk – slechts 1% van de gevallen doet zich voor bij mannen.

Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, terwijl de tumor nog klein is en zich niet heeft verspreid, is de kans op overleven groot. Een mammografie is de beste manier om borstkanker vroeg op te sporen. Als je een verandering in je borsten ontdekt, moet je dat meteen aan je dokter vertellen.

Bron: Breast Cancer Research Foundation (BCFR) – http://www.BCAcampaign.com
Screen Shot 2015-10-07 at 09.23.14
helene@wifty.be