CARDIOLOOG KATIE WOLLAERT

Cardioloog Katie Wollaert

Katie Wollaert is cardioloog in het AZ St Jozef Malle
Ik vroeg haar mening over hormonen tijdens de menopauze. Of vrouwen die hormonen nemen minder kans lopen op hart- en vaatziekten?

Beste Wifties, 

Recente studie
Vrouwen die na de overgang meteen beginnen met hormoontherapie hebben minder kans op hart- en vaatziekten (geeft ook minder kans op osteoporose!!). Dat blijkt uit Deens onderzoek onder 1006 gezonde vrouwen van 45 tot 58 jaar die gedurende zestien jaar werden opgevolgd. Het onderzoek verscheen in het Britisch Medical Journal.

Uit de studie bleek:
• dat de kans op overlijden, hartfalen of een myocardinfarct bij de groep met hormoontherapie in vergelijking met de controlegroep 50% lager was.

• dat het risico op kanker, trombo-embolie of CVA (beroerte) niet verhoogd was.
Volgens de onderzoekers lijkt er een relatie te bestaan met de duur van de postmenopauze en de leeftijd van de vrouwen bij het starten van de therapie. Hoe sneller na de menopauze gestart wordt en hoe jonger de vrouwen, hoe minder kans op hart- en vaataandoeningen. Ook lijkt het type hormoontherapie een rol te spelen.

Wat zien we frekwent? 
Verhoogd risico van invasieve borstkanker en trombose bij de vrouwen die hormonale substitutietherapie hadden gekregen. Sinds de publicatie van die studie is er nog veel discussie over de risico-batenverhouding van hormonale substitutietherapie.
Vaak wegen de nadelen van de horonale substitutie niet op tegen de voordelen.

De aanbevelingen
Wanneer een hormonale substitutiebehandeling wordt gestart, is de huidige aanbeveling nog steeds om de behandeling niet langer voort te zetten dan nodig is om de menopauzale klachten te behandelen (vasomotorische symptomen zoals warmte opwellingen , genitale atrofie = vaginale droogte).

Samengevat
Hormonale therapie , vroegtijdig gestart, geeft minder kans op hart, vaatziekten en osteoporose
MAAR hogere kans op invasieve borstkanker en thrombose.
Dus mijn mening is om liever niet te behandelen met de klassieke hormonen tenzij ernstige symptomen en dan kortdurend te behandelen.
Probeer met alternatieve behandeling ovv homeopathie. In sommige gevallen echt goede resultaten naar symptomen zoals vaginale droogte en warmte opwellingen.

Liefs Katie

Heb je vragen voor Katie? Stuur ze naar wifty@wifty.be

Foto: eigendom van Katie Wollaert, gepubliceerd met haar toestemming.