Menopauzeconsulente Leen Steyaert.

Leen Steyaert is Vlaanderens allereerste menopauzeconsulente én Wifty Guest vanaf dag één (april 2013). Leen heeft een eigen praktijk waar ze dagelijks vrouwen helpt en ze is auteur van de bestsellers ‘Stralend door de menopauze’, ‘Oerritme’, ‘Stop de rush!’, ‘Jouw Menopauzeplan’ en haar nieuwste boek ‘Menokilo’s’. 

Er zijn weinig medische zaken waarover zoveel meningsverschillen bestaan als over de manier waarop menopauzeklachten behandeld moeten worden. Bij deze discussie staat in de klassieke geneeskunde hormoonvervangende therapie (HVT), ook genaamd hormoonsubstitutietherapie (HST) of hormone replacement therapy (HRT) centraal. Mijn basisstandpunt is  als het over de menopauze gaat dat ik niet graag spreek over ‘symptomen’ en over ‘behandeling’. Omdat deze termen me doen denken aan een ziekte die medische zorgverlening, medicatie en doktersbezoeken omvat.

Ik beschouw de klassieke hormoonvervangende therapie dan ook als een van de vele ‘oplossingen’ die de klassieke geneeskunde heeft ontdekt voor de behandeling van een ‘ziekte’. De traditionele geneeskunde is zeer sterk farmaceutisch gericht. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de massa’s geneesmiddelen die op de markt zijn en die bij de minste klacht worden voorgeschreven. Met als enig doel acute symptomen zo snel mogelijk te onderdrukken in plaats van symptomen te zien als signalen dat er aan de basis ergens iets niet goed zit.

Zo wordt ook de menopauze in de klassieke geneeskunde veeleer gezien als een ‘te behandelen ziekte’ die zo snel mogelijk voorbij moet gaan en waarvan de symptomen liefst zo goed mogelijk onderdrukt moeten worden. In die optiek was de ontdekking van synthetische hormonen die de onevenwichten bij de menopauzale vrouw konden herstellen, een van de meest spectaculaire ontdekkingen in de moderne geneeskunde. HST heeft miljoenen vrouwen kunnen helpen die totaal ontredderd waren op het moment dat ze in de menopauze kwamen. Vrouwen die zoveel en zo zware klachten hadden dat hun levenskwaliteit sterk achteruit ging. In het verleden was HST dé oplossing voor zware menopauzale klachten. Het evenwicht van de vrouwelijke hormonen is evenwel een uiterst delicaat systeem waar heel voorzichtig mee omgegaan moet worden.

Hormoonvervangende therapie kan erg vervelende bijwerkingen hebben. Zoals migraine, duizeligheid, vocht vasthouden, en bij langdurig gebruik het risico op oestrogeengerelateerde kanker. Voornamelijk borst-, baarmoeder- en baarmoederhalskanker, werd niet als serieus te nemen risico beschouwd.

Gelukkig is de hormoontherapie in de loop der jaren sterk geëvolueerd en zijn artsen meer en meer overgestapt naar het gebruik van bio-identieke hormonen. Die worden niet alleen veel beter in het lichaam opgenomen, maar ook veel minder risico’s inhouden voor de gezondheid.

Bij hormoonvervangende therapie is het daarom heel belangrijk om onderscheid te maken tussen synthetische hormonen en bio-identieke hormonen. Bio-identieke hormonen worden in de hedendaagse geneeskunde door endocrinologen en hormoonspecialisten met veel succes ingezet bij aandoeningen die veroorzaakt worden door hormonale onevenwichten of tekorten, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, schildklierziekten, bijnieruitputting en depressie.

We hebben vandaag de mogelijkheid om fantastische dingen te doen met hormonen voor specifieke problemen waar preventie of natuurlijke ondersteuning niet werken. Bij vrouwen die vervroegd in de menopauze komen (bijvoorbeeld na het verwijderen van de eierstokken of baarmoeder) is het zelfs levensnoodzakelijk om hormoontherapie voor te schrijven. Het is echter belangrijk dat dit gebeurt met de nodige kennis en verantwoordelijkheid: hormoontherapie is een boeiende maar ingewikkelde materie, waarbij de juiste dosering van het allergrootste belang is. Het is niet iets waarmee niet-specialisten op eigen houtje kunnen experimenteren, maar iets waar zeer bewust mee omgegaan moet worden.

De discussie over het al dan niet ‘standaard’ voorschrijven van HST aan vrouwen in de menopauze is nog lang niet uitgewoed. Ondanks dat het onomstotelijk vaststaat dat synthetische hormonen het risico op borstkanker, baarmoederhalskanker, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hersenbloedingen en trombose verhogen en soms zelfs verdubbelen, zijn er nog steeds artsen die deze blijven gebruiken. Onderzoek naar bio-identieke hormonen in de menopauze  tonen steeds meer dat deze veilig zijn .

We kunnen er niet onderuit, onze hormonen duikelen naar beneden als de menopauze aanklopt. Wifties zijn niet meer als vroeger die in stilte konden lijden en hun verminderde stressbestendigheid  konden wegsteken door het kalmer aan te doen.

Wifties werkten vroeger zelden buitenhuis en hadden buiten hun huishouden niet veel extra taken of verantwoordelijkheden.

Nu zijn wifties nog zeer actief als ze in de menopauze komen en willen in het leven blijven staan. Daarom zijn bio-identiek hormonen eigenlijk voor sommige vrouwen een must. Ook al heb je niet veel klachten Toch zullen deze bio-identieke hormonen je lichaam langer sterker en vitaler maken. Er is momenteel een sterke evolutie en de kennis wordt steeds groter. Voor de wifties die geïnteresseerd zijn en een beetje van theorie houden kan ik jullie het boek van prof Sylvie Demers: De kracht van je vrouwelijke hormonen aanbevelen. En lees natuurlijk mijn boek ‘Stralend door de menopauze’.

Het is echter belangrijk dat je als vrouw en Wifty, in samenspraak met je arts, zelf beslist of dit voor jou een oplossing kan zijn en deze beslissing niet volledig aan je gynaecoloog of behandelend arts overlaat.

Wifties! Vergeet echter de belangrijkste boodschap van de menopauze niet. Zorg goed voor je zelf, de menopauze is je laatste wake-up call om je eigen lichaam te resetten, je oude patronen en je oude  leven los te laten en positief de toekomst tegemoet te gaan. De energie die je had om de zorg die je vroeger voor je kinderen of voor anderen gebruikte, benut je nu voor jezelf en het optimaliseren van je gezondheid zodat  je een mooiere oudere dag zal hebben!

Heb je nog vragen over de menopauze? Stuur ze naar wifty@wifty.be
 
Leen’s boeken kan je kopen vij de Standaard Boekhandel of bestellen via bol.com
 
Je kan ook op consultatie gaan bij Leen Steyaert, afspraak maken kan via www.menopauzeconsulent.be