An: “Waar is die zalige tijd dat mijn man en ik zot en onbezonnen waren? Niet dat we naakt over …