Wifty? Het zou de afkorting kunnen zijn voor: Wild, Intelligent, Funny, Though & Young. En dat ben ik allemaal, alleen …