“Kies een job die je graag doet en je moet nooit van je leven werken.” En gelijk heeft Confucius!

Doe eens de proef en gooi het volgende in de groep: ‘Hoe zit het op of met je werk? Doe je je job graag?”

Het zullen er weinigen zijn die vol enthousiasme en passie opspringen. Hoed je voor gezucht, geblaas, geklaag. Het is hallucinant hoe velen zo negatief over hun job kunnen praten.

Het gaat meestal over bazen, chefs, collega’s, incompetentie, workload, ergernissen, open landschappen, enzovoort.

‘Dan zal het maar zo zijn zeker,’ is dikwijls de conclusie van het gesprek. Spijtig.

9 op 10 werknemers vergooien de helft van hun levens met dingen die ze niet echt willen doen op plaatsen waar ze niet echt willen zijn.

‘Mensen verkiezen een betekenisvolle job boven een vette enveloppe schrijft TED-spreker Barry Schwartz (Amerikaanse psycholoog) op The New York Times.

Waarom houden mensen niet van hun werk?

De Amerikaanse psycholoog haalt de mogelijkheid aan dat het misschien in de menselijke natuur ligt om niet graag te werken. Dat was ook de visie van Adam Smith, vader van het industriële kapitalisme. Die opperde dat mensen van nature lui zijn en enkel werken voor loon.

Ons loon is een belangrijke factor, zonder zouden we niet werken. Maar we geven om meer dan enkel geld zegt Schwartz. We willen werk vinden dat uitdagend is en aanzet tot engageren, dat ons toelaat om een zekere controle te hebben over onze job. We zijn geen robots die automatisch geprogrammeerd worden bij aanwerven.

We willen werk dat ons toelaat om te leren en te groeien.

We willen werken met collega’s die we respecteren en met oversten die respect hebben voor ons. Maar bovenal, willen we volgens Schwartz werk dat betekenisvol is.

Dan kan dat niet omdat regeltjes en managementvisies dat meestal niet toelaten! Vaak worden we in in de pas van vervelende routine geduwd en zo gaan we met tegenzin werken.

Maar als werknemers zelf ‘betekenis’ mogen invullen, gaat dat niet ten koste aan efficiëntie?

Dat is het gangbare denkpatroon, maar in het boek ‘The Human Equation’ van Stanford-arbeidspsycholoog Jeffrey Pfeffer wordt die stelling weerlegd.

Bedrijven die hun werknemers meer vrijlaten en betekenis vooropstellen in hun jobs, zijn meer winstgevend zo luidt de conclusie van Pfeffer.

Als routine en een overmatige focus op loon hebben geleid tot ongelukkige werknemers, is het nu tijd dat werknemers meer zeg krijgen in hun job. Dat werknemers aangemoedigd worden om verbeteringen voor te stellen en dat er naar hen geluisterd wordt.

Misschien werkt u in een callcenter en wilt u mensen echt helpen, maar wordt u verplicht om zo snel mogelijk hun telefoontjes af te handelen.
Misschien bent u een bedrijfsadvocaat die professioneel wil zijn tegenover klanten, maar wordt u verplicht om zo traag mogelijk te werken om uw ereloon de hoogte in te jagen.

Gedaan! zegt Schwartz, we worden er vreselijk ongelukkig van. Stel je voor dat bedrijven zo’n mentaliteitsswitch willen maken, zou het leven op de werkvloer én thuis dan niet stukken mooier, simpeler en relaxter zijn?

(Het volledige artikel lees je hier )