Natuurarts Stef Mintiens over de fabel van lactose- en glutenvrij eten

Stef Mintiens

 

Stef Mintiens is natuurarts en ijvert al meer dan 25 jaar voor een gezonde voeding en levensstijl. Hij kijkt met een basic gezond verstand naar de verhalen die over gezondheid & voeding de ronde doen en haalt ze door een sceptische mangel om over te houden waar het écht om gaat. Over deze gezonde levensvisie schreef hij een boek: Herbatheek – neem je gezondheid in eigen handen.

Stef kan zich kwaad maken in het commercialiseren van lactose- en glutenvrij eten. Het is een trend puur gericht op consumeren. De meeste mensen weten niet eens waar het om gaat en slikken letterlijk en figuurlijk de verkeerde dingen. Exclusief voor WIFTY legt hij uit waarom:

Slechts 0.6% van de bevolking lijdt aan coeliakie en is dus intolerant voor gluten. Maar meer dan 25% van de mensen verdraagt geen Tarwe.

Minder dan 0.5% van de mensen is intolerant voor lactose, meer dan 90% van de mensen verteert geen gepasteuriseerde koemelk.

Als er één ding is waar de public relations afdelingen van de voedings- en pharma industrie goed in zijn, dan is het verbloemen van simpele dingen door het gebruik van ingewikkelde termen die niemand nog ten volle begrijpt. Iedereen gebruikt termen waaruit een zekere deskundigheid zou moeten blijken, maar als je goed kijkt naar wat er eigenljk aan de hand is, zie je dat er alweer commerciële belangen spelen. De Homo Sapiens Sapiens laat zich voortdurend om de tuin leiden, met desastreuze consequenties voor zijn gezondheid en portemonnee.

Tarwe

Gluten is een eiwit dat als een soort lijm de meelkorrels aan mekaar plakt en zo de mogelijkheid biedt dat luchtbelletjes zich kunnen handhaven in deeg, waardoor brood en gebak luchtig wordt. Het wordt ook gebruikt om paprikapoeder vast te laten kleven aan je chips.

De term “Glutenvrij” is bijna een must geworden in de zogenaamde “gezonde voedingshoek” en in recente boeken over “gezond eten en koken”. Sommigen, zoals Dr William Davis (“de broodbuik” ), noemen gluten een vergif. Enigzins onterecht, zo blijkt .

Het is waar dat ca 0.6% van ons écht een glutenintolerantie heeft, die een belangrijke rol speelt in het ontstaan van coeliakie ofte de ziekte van Crohn, waarbij de darmslijmvliezen chronisch ontstoken raken door een immuniteitsreactie tegen deze eiwitten.

Bij deze mensen leidt het gebruik van gluten tot buikpijn, chronische diarree, bloedarmoede, gewichtsverlies en vermoeidheid. Kinderen met coeliakie hebben een behoorlijke groeiachterstand. Maar zoals alle chronische gezondheidproblemen heeft coeliakie niet één oorzaak. Het is een ingewikkeld samenspel van allerhande factoren die de immuniteit ondermijnen, waardoor de overgevoeligheid voor gluten dermate grote gevolgen heeft.

Naar de oorzaken tast de wetenschap momenteel behoorlijk in het duister, maar meer en meer wordt duidelijk dat er eerst een afwijking komt in de darm, bijvoorbeeld na een infectie of antibiotica gebruik of narcose en dat pas daarna coeliakie ontstaat. Alleen naar gluten wijzen blijkt trouwens onvolledig: eigenlijk is het zo dat, hoe harder de tarwe, hoe meer gluten. En jullie zullen het met mij eens zijn dat Italianen meer pasta/pizza en brood eten, die bovendien van hardere tarwe gemaakt is. Wij spelen gemiddeld 18 gram gluten per dag naar binnen, een italiaan nagenoeg het dubbele (32 gram). Toch komt coeliakie in Italië veel minder voor. 

Ik pleit voor het bekijken van het immuunsysteem in zijn geheel: opsporen van andere intoleranties, herstel van de darmflora, niet industrieel vervaardigde maar volwaardige voeding. De ervaring leert dat we zo de darmproblematiek bij mensen met gediagnosticeerde coeliakie sterk kunnen verbeteren, waardoor ook de impact van hun gluten intolerantie afneemt.

Maar dan komen we op de foute gedachtensprong van velen, er bestaat zelfs al een term voor: mensen met een overgevoeligheid, klachten in de darmen na het eten van brood of pasta, die “Non-coeliac gluten sensitivity” wordt genoemd. Vandaag zou bijna 30% van de mensen aangeven dat ze last hebben na het eten van brood of tarwe. Gemakkelijkheidshalve wordt ook bij deze mensen de term “Glutenintolerantie” of fouter nog “Glutenallergie “ gebruikt.

Testen leren ons dat de overgevoeligheid bij deze mensen een overgevoeligheid is voor de industriële, gemanipuleerde tarwe die vandaag de dag overal gebruikt wordt. Deze mensen het gebruik van gluten verbieden is veel te streng en onnodig.

Dr. Peter Gibson kwam al tot deze conclusie na een onderzoek in Melbourne, waarbij precies gecontroleerd werd wat mensen aten bij een verblijf van een aantal dagen in een gesloten omgeving. Zijn conclusie, die verscheen in het tijdschrift “Gastroeenterology” was dat de darmsensitiviteit zonder coeliakie NIET van gluten komt.

Maar de anti-glutencommunity in de pers en op het internet heeft dit artikel blijkbaar nooit gelezen. Het is een gat in de markt, want men becijfert dat in de Benelux 1.5 miljoen mensen lijdt aan een “prikkelbare darm” … als je dat kan koppelen aan “gluten” en “Gglutenvrije voeding” is het big business.

Maar wie goed geïnformeerd is ziet hier de valkuilen … 

Wat is dan het probleem met tarwe?

Geen, eigenlijk, tenminste als je de tarwe in beschouwing neemt van voor de tijd dat de Monsanto’s van deze wereld er zich mee gingen bezighouden.  Tarwe, net als elk ander zaad, bevat in zich alle nodige mineralen en elementen om een nieuwe plant te laten uit groeien. In het boek van Werner Kollath wordt tarwe nog gepromoot als een gezond, volwaardig en goedkoop voedingsmiddel.

Maar door de industrialisering van de voeding staat de gezonde tarwe van toen mijlenver van het gemanipuleerde, bewerkte, zogenaamd geraffineerde meel van vandaag. Net als bij suiker is dit meel herleid tot een loutere bron van koolhydraten, waarvan we sowieso al teveel opnemen.

Ik ga het probleem van de tarwe heel sterk vereenvoudigd uitleggen: vroeger zaaide de boer zijn tarwe en hield bij de volgende oogst pakweg 5% aan de kant als zaaigoed voor het volgende jaar. In de loop van de eeuwen werden door kruising en selectie “betere” variëteiten bekomen. Zaaigoedfabrikanten vinden het niet zo leuk dat boeren op die manier zelfbedruipend zijn en verkopen liefst zoveel mogelijk zaaigoed, elk jaar opnieuw. Als je twee “soorten” met mekaar kruist, neem bijvoorbeeld een paard en een ezel , dan zijn de “nakomelingen” onvruchtbaar (een muildier of een muilezel). Als je Tarwe dus kruist met een grassoort, krijg je hetzelfde resultaat: onvruchtbare korenaren.

Hoera voor de zaaigoedfabrikanten, want zij kunnen nu elk jaar opnieuw verkopen. Niet alleen zaad natuurlijk, maar het hele pakket: zaaigoed , kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen. De boer heeft de keuze : ofwel koopt hij dit pakket, ofwel krijgt hij niets.

Minder hoera voor ons, want de meesten van ons zijn geen koeien, dus wij verteren geen gras en dus ook geen “graan” dat genetisch gezien voor 50 % uit gras bestaat.

Dit is zeer bondig samengevat waar het tarweprobleem van vandaag over gaat. Tel daarbij nog alle additieven (“broodverbeteraar”) en bewerkingen (bleken etc) die het meel ondergaat en je krijgt een dood en industrieel product, terwijl tarwe vroeger een natuurlijk, levend en volwaardig product was. 

Dus: moet je glutenvrij gaan eten als uw buik rommelt en opblaast en je tegen 11 uur in de ochtend een gigantische energiedip krijgt? NEEN! Het zou wel wijs zijn om alle industriële tarwe te mijden en te vervangen door gezonde, volwaardige granen zoals spelt, kamut, quinoa en rogge. 

The best proof of the pudding is the eating: probeer dit gedurende 10 dagen en merk het verschil.

Kies voor verse, korte ketenprodukten. Dat wil zeggen kies voor een zo kort mogelijke afstand tussen de producent en uzelf als verbruiker. Je bent zo zekerder van de kwaliteit van je produkt omdat je de producent (bijna ) persoonlijk kent.

Als je goed opgelet hebt zal je zeggen: “Aha, dan ga ik op zoek naar de oude, niet gemanipuleerde tarwerassen en ga ik die gebruiken voor mijn brood en pasta”. Goed gezien en heel vaak ook juist. Heel wat mensen zullen, als ze eerst een drietal maanden volledig weg zijn gebleven van de voedingsmiddelen waarvoor ze intolerant zijn, nadien weer wel tarwe kunnen verdragen, zij het de biologische, oude, niet-gemanipuleerde soorten die we gelukkig nog vinden in Duitsland, Zuid frankrijk en Italië. Maar ons lichaam is intelligent en past zich, zo wil de evolutieleer, voortdurend aan aan de wijzigende omstandigheden. Dus bij heel wat mensen is het nu reeds zo dat de intolerantie voor tarwe is ingebakken in hun erfelijk materiaal en dat zij die overgevoeligheid zelfs doorgeven aan hun kinderen. Net zoals in de voorbije decennia bij koemelk, dus.

Melk

Een gelijkaardig verhaal krijgen we als we naar de intolerantie voor koemelk kijken. Rauwe koemelk was vroeger een natuurlijk en volwaardig voedingsmiddel. Je haalde het vers bij de boer en ofwel dronk je het rauw, ofwel liet je de enzymen in de melk en in het stremsel hun werk doen en kreeg je (h)eerlijke  kazen. Probleem was de bepekte houdbaarheid van elk product. Je was dus genoodzaakt  tot een korte keten van producent naar verbruiker. Niet zo naar de zin van de industrie, dus, die graag lange stockage en uniformiteit van het product heeft.

En dus ging men de verse, volwaardige melk “pasteuriseren”. De naam van Louis Pasteur werd in deze context misbruikt. Waar het bij pasteur om te doen was, was het bestrijden van infectie door microörganismen. Maar het temperatuurbehandelen in de zuivelindustrie dient grotendeels ten behoeve van het “denatureren”, zeg maar het inactief maken van de enzymen in de melk, waardoor het melkproduct “dood” is en dus heel lang kan bewaard worden. En dat is wat de zuivelindustrie wil: Lange bewaartijden, goede stockage, controleerbare chemische processen.

Maar de enzymen in de koemelk hebben wij zowel als de kalveren nodig om deze te kunnen verteren.

Begint U het plaatje te zien? Reeds vanaf babyleeftijd worden we volgestopt met koemelkproducten die we niet verteren.

Ons lichaam wil die dingen helemaal niet en gaat er bij babies heftig tegen reageren: onze darmslijmvliezen gaan heftig slijmen maken en we kotsen heel die troep terug uit.

“Reflux” wordt dat dan genoemd, en de “medische wetenschap” doet net alsof er een probleem is in je maag en slokdarm, maar het échte probleem zit in de onverteerbaarheid van wat er in de papfles zit.

Op latere leeftijd krijgen we snot, slijmen, rommelende darmen, hooikoorts en ja, waarschijnlijk ook coeliakie (zie hierboven) van het overdadig gebruik van gepasteuriseerde melkproducten.

Moeten we dan omschakelen op ongepasteuriseerde melkproducten? TE LAAT voor de meesten onder ons. Blijkbaar is de overgevoeligheid voor koemelk door het generaties lang gebruik van de “onverteerbare melk” ingebouwd in onze erfelijkheid, want kinderen die nog nooit koemelk aten of dronken blijken er ook intolerant voor te zijn.

Reeds in 1942 wees Werner Kollath op de onverteerbaarheid van gepasteuriseerde koemelk en de nadelige invloed op de gezondheid. Mensen die zich in de tweede helft van de vorige eeuw inzetten voor het opsporen en aanpakken van voedselintoleranties werden door de “klassieke farmacie” een beetje smalend bekeken. Maar plots, rond de eeuwwisseling, hoorde je plots vanuit de ziekenhuismilieus de term “lactoseallergie “ of “lactoseintolerantie “ opduiken.

Had men daar het licht gezien? Duidelijk niet, want de intolerantie is niet voor lactose, wat eigenlijk de suiker is uit gelijk welke dierlijke melk, maar wel voor de lactoproteïnen, de eiwitten uit koemelk. Je ziet de analogie met het gluten verhaal. 

Waar komt de term “lactose-intolerantie” dan vandaan?  Uit de geneesmiddelen industrie. Heel wat pillen en medicamenten zijn gemaakt met deze melksuiker. Wat betekent dat de pillenindustrie massa’s melk gebruikt om de lactose er uit te halen.  En wat blijft er over als “afval” : De lactose-arme melk .

De commercieel ingestelden onder jullie zullen weten dat je snel rijk kan worden met het verwerken van de afval van iemand anders, dus het commercialiseren van de lactose vrije producten is weer big business. En opnieuw laat de “homo sapiens sapiens “ zich in de luren leggen door fraai bedachte PR – verhalen van de industrie …

Dus het creëren van de term lactose intolerantie met bijhorend “ tovenaarsleerling-verhaal” dat niemand snapt zet weer heel wat mensen, inclusief artsen, op het verkeerde been.

Lactose vrije melk gebruiken helpt niks, koemelkproducten vermijden wél.

Conclusies:

Als je geen Kalf bent, heb je geen koemelk of koemelkprodukten nodig in je voeding.

Door het pasteurizeren ervan worden ze bovendien heel slecht verteerbaar, waardoor frequent gebruik of gebruik in grote hoeveelheden af te raden is.

Als je intolerant bent voor koemelkeiwitten, zoals pakweg 90 % van de mensen vandaag, laat je best deze producten eens voor een periode van 3 maanden , zodat je darmslijmvliezen zich kunnen herstellen.

Nadien kan je, als je dat lekker vindt, mondjesmaat opnieuw kazen en dergelijke gebruiken. Bij voorkeur van rauwe melk.

Gelijkaardig advies voor de granen: vermijd de industrieel vervaardigde tarwe, kies voor onbewerkt en versgemalen graan of beter nog: maal het zelf.

Door de aanslag die de industriële tarwe op onze darmen heeft gepleegd, zijn steeds meer mensen intolerant voor tarwe. Daarom worden andere granen aanbevolen: spelt, kamut, quinoa, rogge, haver enz.

Als je na je 3 maanden “onthouding” terug tarwe wil gaan gebruiken, kies dan voor volwaardige oude tarwesoorten.

Laat je niet verleiden door voedingsmiddelen die voorverpakt uit een fabriek komen en het etiket “glutenvrij en lactosevrij” dragen. “VERS” blijft het credo en de voorverpakte spullen kan je mondjesmaat gaan gebruiken als een extraatje, maar zeker niet als dagdagelijkse voeding, want je haalt er net meer uit wat ons lichaam nodig heeft en je krijgt een overaanbod aan koolhydraten en ongezonde vetten.

Kies je levensmiddelen VERS. Voel, ruik, proef en vermijd zaken die uit een fabriek komen, ook als ze een “bio label” dragen.

Heb je vragen voor Stef Mintiens? Stuur ze naar wifty@wifty.be

Check ook: www.herbatheekgent.be

110 Comments
 • Christiane Pollet

  Beantwoord

  Hallo,
  Waarom, wanneer mijn dochter gewone koemelk gebruikt, ze dan heel veel last heeft van haar darmen maar als ze lactosevrije melk gebruikt, ze absoluut geen last heeft?

  Tevens, waar kan men dan “goed” brood vinden want hoe weet men welke bakker op oude wijze bakt met de juiste ingrediënten? Ikzelf woon regio Antwerpen maar heb geen idee waar ik daarvoor zou moeten zijn. Als ik gewoon brood eet (wit of bruin of volkoren) of gewone tarwe pasta, dan zwel ik op zoals een ballon en heb buikpijn maar wanneer ik glutenvrije boekweitbrood eet (boekweit en sojameel), valt het probleem zo goed als weg. Het is wel voorverpakte boekweitbrood want “verse” is zo goed als niet te vinden.

  Alvast bedankt en groetjes,
  Christiane

  • Anoniem

   Ga naar Terrasana natuurvoedingssupermarkt op het Zuid bij de Brederodestraat voor zowel brood als de bloemsoorten

  • conny meuleman

   ik maak sinds kort mijn eigen spelbrood van speltMEEL en niet van speltBLOEM.mijn man zijn stoelgang gaat veel vlotter en ik ben mijn opgeblazen buik kwijt.

   • Sonja

    Misschien een rare vraag, maar wat is het verschil tussen bloem en meel?

    • Karen Drost

     Meel is gemalen graan. Daar zit alles in dat ook in de graankorrel zat, inclusief de velletjes die er omheen zaten (zemelen). Bloem is geraffineerd meel. Schoongemaakt dus. Gezeefd. Bijna alles wat goed voor je is is eruit gehaald en alleen de pure koolhydraten blijven over.

     • Anoniem

      Meel geeft bruin brood.
      Bloem geeft wit brood.

     • Anoniem

      Bruin brood is in 90% ban de gevallen gemaakt van bloem met een kleurtje. In Nederland heet het meel wat Karen bedoeld volkoren, een beschermde naam. Alle andere benamingen kunnen van alles bevatten.

   • ansjo

    Hallo, ik ben al een tijdje op zoek naar een goed recept om brood te maken met teffbloem. Heeft iemand een tip ?

  • Sonja

   Ken je de Volksstraat in Antwerpen? Althans ik denk dat die straat zo noemt…er is een nieuw glutenvrij bakkertje gekomen, daarnaast is trouwens een heel goeie bakker (van in de tijd dat ik nog brood at)

   • Marianne

    Niet glutenvrij doen, heeft geen zin. Eerder het advies aannemen uit bovenstaande. Evenstoppen met industrieel brood en dan langzaam overgana naar onbewerkte, goede (oer)granen

  • Bieke

   Ook het Natuurhuis in de Otto Veniusstraat heeft gezond bio brood (spijtig genoeg sinds kort niet meer van eigen bakkerij. nu komt het van Zonnemaire die ook aan terrasana, biobakkerij volksstraat en mechelsesteenweg levert).
   Bij ‘Food Affairs’ op de paardenmarkt 18 kan je graan van heel goede (bio) kwaliteit kopen dat ter plaatse voor je gemalen wordt. Ze verkopen ook zuurdesem om zelf zuurdesembrood te maken.

  • Marianne

   Hoi Christiane, goed brood vind je meestal in de bio winkel. Het betreft het vaste brood met zuurdesem gemaakt. (Bio planet heeft bijvoorbeeld zulk brood) Ik eet zelf al geruime tijd spelt-desem brood (met of zonder lekkere zaadjes erop) en dat verdraag ik goed.
   Op de eerste vraag kan Stef misschien zelf beter antwoord geven. Stuur hem een mail. Mailadres staat onderaan het artikel. Maar ik zou voor je dochter gewoon (ongezoete) sojamelk of amandelmelk nemen. Dat laatste vinden kinderen vaak heerlijk. Zoeten kune je zelf doen met stevia of iets dergelijks, of maak een shake (smoothy) met melk en fruit. Succes! Hartelijke groet, Marianne

   • peter

    Bio planet is colruyt
    en dat brood word ook op industriële basis gemaakt
    stop eens met naar een supermarkt te gaan
    en steun de kleine bakker die heeft een beter product dan al die andere grote ketens
    en betaal de prijs voor een GOED brood

    • NANCY

     VOILA!!! Daar zit het probleem! Iedereen rent naar de supermarkten want o ja, daar is het goedkoper en dus beter! NEEN niet doen! De kleine zelfstandigen werken nog puur en niet industrieel! Het is misschien iets duurder maar dat is toch normaal?? De goedkope brol wordt niet gebruikt om uw producten te maken.
     Het wordt tijd dat de mensen eens stil staan bij het feit dat de grote winkels (en ketens) alle kleine zelfstandigen aan het versmachten zijn en de gewone mensen lopen erin!!! Pas wanneer de kleintjes er niet meer zullen zijn dan zullen ze pas weten wat ze missen!!! KOOP DUS BIJ DE PLAATSELIJKE KLEINHANDEL

     • ieve

      maar de kleine bakker koopt ook zijn bloem/meel bij de grote maalderijen waar de tarwe komt van de grote tarwekwekers…en dus is het meel niet meer ok, er zijn ook veel toevoegingen bij. Je zou dus je brood moeten zoeken in de natuurwinkel.

  • daniella v d Kerkhof

   Beste
   In Antwerpen zijn 2 bakkers die een volledig glutenvrij aanbod hebben. Ik ben de namen vergeten , een is in de Kronenburgstraat.Op internet kan je deze terugvinden bij een artikel van “goed gevoel”. Bij AVEVE kan je andere bloemsoorten kopen aan redelijke prijzen, want ik biowinkels en supermarkten wordt dit uitgebuit. Je kan bij de bakker ook TRISPELTbrood bestellen en dit is van andere granen dan tarwe gebakken.
   Succes

   • laurens

    Aveve verkoopt geen degelijk alternatief meel. Het gaat meestal om bloem. En omzeggens altijd om industrieel verwerkte/geraffineerde bloemsoorten. Daarnaast gaat het meestal ook om een mengeling. Zo wordt ‘spelt’ eigenlijk een mengeling van 5 tot 10 % geraffineerde spelt. En de rest is gewoon industriële, voedingswaardeloze tarwebloem. Vergeet niet dat Aveve de boerenbond is, en dat ze een van de machtigste spelers zijn in de voedingsINDUSTRIE…
    Als je echt goed meel wil kopen, zoek je naar meel dat ‘op steen gemalen’ is. Dat is inderdaad wat duurder, omdat het niet op industriële wijze werd bewerkt.
    Koop uw voeding dus nooit zomaar op basis van prijs.

 • Ineke

  Beantwoord

  Christiane, eet je wel biologisch brood en biologische pasta, als je dat probeert? Van de natuurwinkel? Of niet-biologisch?
  In mijn glutenvrije maanden bestelde ik boekweitbrood via de bio bakker via de natuurwinkel, verse dus.
  GEwone melkprodukten gebruik ik niet, omdat ik ook lactoseintolerant was/ben, maar kan wel geitenmelkprodukten verdragen, dat schijnt beter te verteren. Geitenyoghurt en geitenkaas. Melk drink ik niet. In de havermoutpap gebruik ik havermelk
  groetjes
  Ineke

 • Leen

  Beantwoord

  Je kan een broodmaaltijd ook vervangen door eens soep met wat vlees of vis erin te eten of , een salade of een fruitsalade . Wij belgen zijn zo verhangen aan ons brood maar het is een kwestie van gewoonte!je kan je brood ook zelf bakken , in het begin kan je best een brood machine gebruiken . Het is echter beter om je aanbod aan vlees , vis en groenten en fruit te verhogen en minder brood , pasta , aardappelen te eten .

  • Marion

   Of zelf je brood bakken in een cakevorm/broodvorm
   met amandelmeel en karnemelk en baking soda
   Lijkt er goed op en smaakt heerlijk !

 • Lieve

  Beantwoord

  Ik heb wel 20 jaar last van mijn darmen gehad, en het werd steeds erger. Ik heb 6 maand alle koemelkprodukten vermeden en de klachten werden steeds minder en zijn eigenlijk helemaal verdwenen. Nu eet ik wel kaas af en toe, en yoghurt, zonder dat ik daar last van heb, maar ik drink geen melk meer. Cocosmelk en amandelmelk zijn ook lekker als je dan toch iets van melk wil drinken. Tarwebrood eet ik ook heel weinig, was wel afkicken in het begin want je bent het zo gewend, maar idd een lekkere salade met vis of een soep met wat vlees in is ook lekker en gezond, en ik heb zelfs veel minder snel honger. Ik heb me nog nooit zo gezond gevoeld als nu….en suiker he, suiker is ook slecht, maar daar gaat het hier niet over….

 • stef

  Beantwoord

  Dames,
  ik lees met plezier jullie fijne reacties, dankjewel daarvoor.
  iedere persoon zijn of haar “gestel” reageert anders in bepaalde situaties. Luisteren naar je eigen lichaam maar verder ook je “gezond verstand” gebruiken blijft de boodschap.
  Zoals in de tekst geschetst : 1 persoon op de 200 kan inderdaad niet tegen lactose, dus wat christiane schetst kan best hoor.
  Wat de bakkers betreft: het vinden van het juiste brood is inderdaad een uitdaging: vaak dekt de vlag de lading niet. Ik zag laatst een reportage uit Nederland waaruit bleek dat daar nagenoeg elke bakkerij daar zogenaamd zurdesembrood verkoopt, maar dat je de bakkers die écht met zuurdesem bakken op de vingers van één hand kan tellen. Uitleg vragen aan je bakker leert heel veel. Of zelf bakken, zelfs zonder broodmachine. In mijn boek leer ik jullie hoe , nog even geduld , dus …
  En wat de suiker betreft, Lieve, die komt nog wel eens aan bod hoor, don’t worry.
  De opmerking van Leen vind ik ook heel waardevol: Uit granen en noten haal je vooral mineralen en vetoplosbare vitamen. Uit vruchten en bessen haal je vooral wateroplosbare vitaminen en antioxidanten. Beiden samen, in verse versie, geven dus een mooie balans. probeer inderdaad eens te kijken hoeveel koolhydraten je binnenspeelt op een dag en verminder die hoeveelheid …

  • Nora Huijberts

   Beste Stef

   Geef eens aan waar ik volgens U veilig brood kan kopen?
   Het is makkelijk alles te bekritiseren!!
   En rauwe melk bevat veel vet.
   Amandelmelk heb ik allergie voor,ja dat kan ook met natuurproducten!!
   Graag een alternatief voor melk want melk heb ik inderdaad nodig voor
   mijn vitamine D opname.

   Bij voorbaat hartelijk dank

   Nora

   • liesbet

    Bij Konditori in de kapucinessenstraat in Antwerpen
    Bij Aldo in de Lange Leemstraat in Antwerpen

 • She

  Beantwoord

  Een fijne tip om minder brood te eten :
  je bakt je brood zelf,
  je snijdt je brood met de hand in dikkere sneden,
  en belegt ze open met vooral veel verse groentjes erop en nootjes of pijnboompitten.
  Het ziet er niet alleen véél lekkerder uit, het is het ook.
  En reuze gezond :-)

 • Paula

  Beantwoord

  dank voor dit heel duidelijk verhaal, na jarenlange darmklachten was bij mij candida en een glutenintolerantie vastgesteld, nu na meer dan een jaar een heel streng dieet; suiker-gluten-melk-gist-schimmelproducten- vrij, ben ik voorzichtig begonnen met spelt en dat gaat heel goed!!
  Tarwe laat ik gewoon staan er zijn andere mooiere producten genoeg!!!
  als je de tarwe uit je dieet schrapt dat geeft echt een heel groot verschil voor je darmen, die zijn me er dankbaar voor!!

 • a

  Beantwoord

  Dikke zever. Ook mensen die natuurproducten verkopen of bioproducten, doen dat voor de big business. Chemisch gezien is er gene verschil tussen al deze producten. De homo sapiens laat zich gewoon weer inpakken door het label “gezond en vers” en betaald daar dik voor. Dik in’t zak gezet ja!

  • Nora Huijberts

   Geweldig!!Als je een dikke portemonee heb kun je shoppen in de ekowinkel.
   En brood zelf bakken ,neemt veel tijd in beslag.!!!Er zijn ook mensen die moeten werken!

 • Rik

  Beantwoord

  Leuke tekst, is er enige kans op bronvermeldingen voor deze uitspraken. Zou de geloofwaardigheid serieus doen toenemen…

 • Steven

  Beantwoord

  Coeliakie is een totaal andere aandoening dan de ziekte van Crohn, de eerste is een allergie/intolerantie aan gluten, en de tweede is een auto-immuunziekte die weinig of niets te maken heeft met het eten van gluten.

  • Anoniem

   heel juist

  • Anoniem

   Ja, ik dacht ook, heb ik iets gemist op de verpleegstersschool??

  • Annet

   Coeliakie is ook een auto immuunziekte

 • Bert van Baar

  Beantwoord

  Het is dus even wachten tot de industrie zich ook werpt op de nog gezonde granen. Dat is mijn grote ‘angst’.

  • Bart Lepla

   Er zullen altijd enkele die-hards het oergraan blijven beschermen.
   Dont worry… Wie zoekt, die zal vinden (en helpen beschermen)

 • heleen kievit

  Beantwoord

  Heel mooi en duidelijk stuk. ..en fijn dat wat mijn gedachten over dit soort hoofdstukken waren toch wel redelijk erkend zijn!! Belangrijkste vindt ik toch; luister goed naar je eigen lichaam, die vertelt je wat wel en wat niet goed voor hem is!

 • Ruud van Zutphen

  Beantwoord

  Mijn zoon 17 jaar heeft sinds zijn geboort coeliakie, dit is eenvoudig aantoonbaar, helaas lopen er veel mensen darmschade op omdat ze een te lage intolerantie hebben, het is zeker geen modegril.
  Nederland loopt erg achter met Glutenvrije producten, zo gingen wij graag naar Italie op vakantie omdat daar al ruim 15 jaar vollop glutenvrije producten in de Supermarkt lagen, (hoezo komt niet in Italie voor) ook op congressen in de US waar ik vaak kom word glutenvrij al jaren standaard geserveert,.
  Zal geen uitspraak doen over lactose, want daar heb ik geen verstand van, wel van Gluten en een tarwe allergie is voor mij ook nieuw ?
  Ik begrijp dat je af en toe stukjes met tekst moet vullen, maar doe daar dan wel gedegen onderzoek na, zodat niet iedereen zonder kennis dit deelt op sociale media, zeker op medisch vlak moet je dat niet doen!!

  Check de maag lever darm stichting of de Nederlandse Coeliakie vereniging als je echt iets zinnigs over dit onderwerp wilt vertellen.

  • Anoniem

   Zo is het maar net ik heb toevallig ook coeliaki en je mag zoveel niet om je beter te voelen wat gelukkig wel helpt ik ben het maar met 2 dingen eens als eerste MODEGRIL bah bah bah 2eeet en maak je eten lekker vers in alle kant en klare dingen zit veel te veel rommel
   Denk jij nu echt STEF dat ik me zoveel zou ontzeggen als ik wel glutten mocht

   • Anoniem

    Lezen jullie het artikel wel goed? Nergens schrijft hij dat glutenallergie niet bestaat toch? Hij legt alleen uit dat niet iedereen die nu denkt een glutenallergie te hebben het ok daadwerkelijk heeft…

 • Sonja

  Beantwoord

  Wat de tarwe betreft was het een verhelderend artikel. Ik verdraag idd geen tarwe, daarbij zijn de effecten het ergste. Jammer genoeg kan ik ook niet goed spelt, kamut, boekweit, mais, bananen, kikkererwten & haver verdragen. Daarom dat ik er zelf achter kwam dat het bij mij niet gaat om een glutenintolerantie…de zogezegde glutenvrije producten verdraag ik meestal ook niet goed (buiten rijst & quinoa) Waar ligt bij mij het probleem?

  • bibje

   Spelt kamut en haver zitten ook vol gluten. Mais is vaak gen gemanipuleerd en daardoor slecht te verdragen. Bananen geven nogal eens allergische reacties evenals kikkererwten ivm histaminespiegelverhoging na eten.
   Glutenintolerantie is heel makkelijk met een bloedtest te testen. Als je antilichamen aanmaakt dan is de intolerantie daar. Waardoor die komt moet echter wel door een gedegen maagdarm-onderzoek uitgesloten worden.

 • Ody

  Beantwoord

  Interessant artikel. Ik ben het met Stef eens dat gluten- en lactosevrij eten een gecommercialiseerde trend is. Inderdaad is maar een klein percentage mensen daadwerkelijk allergisch voor gluten of voor koemelk en is zogenaamde overgevoeligheid in de meeste gevallen een fabel. Maar niet alles klopt wat hij schrijft.
  Dat meer dan 25% van de mensen geen tarwe zou verdragen, is onzin. Natuurlijk is het waar dat onbewerkte, volkorenproducten gezonder zijn dan de “witte” variant, gemaakt van bloem. En dat in veel “donkerbruin” of meergranenbrood suiker en kleurstoffen zijn toegevoegd om het gezond te laten lijken, terwijl het eigenlijk gemaakt is van bloem in plaats van (volkoren)meel. Maar dat we als mens een erfelijke intolerantie zouden hebben gekregen voor industriële, gemanipuleerde tarwe is net zo goed een fabel als de glutenintolerantie. Het heeft dus ook geen zin om over te stappen op spelt, quinoa of wat dan ook, daar heeft hij dan weer gelijk in. Ook superfood is een hype.
  Ook het stukje over gepasteuriseerde koemelk klopt niet helemaal. Het proces van pasteuriseren zorgt er niet voor dat we koemelk niet meer kunnen verteren. Het is bedoeld om ziekmakende organismen te doden. Het feit dat zuivel de slijmproductie bevordert, is geen bewijs voor intolerantie. Sterker nog, ook moedermelk bevordert de slijmproductie en reflux is een probleem dat niet alleen bij flesgevoede “papkindjes” voorkomt, maar net zo goed bij borstgevoede kindjes. Alleen als je kindje echt allergisch is voor de eiwitten in koemelk, heeft het zin om zuivel te laten staan.

  • Bart Lepla

   Duidelijk dat je nog nooit tot in de diepte dit onderwerp hebt uitgediept. Je kennis is gedateerd.
   Ik zou het kunnen bewijzen. Maar ik geef mijn honderden uren kennis die ik vergaarde niet meer gratis weg.
   Ja, het is een hype, al dat Gluten-vrije spul…
   Maar er is naast dit verhaal ook een ander verhaal. En dat laat duidelijk zien dat een mens NIET gemaakt is om graan-producten, zoals 99% van de bevolking ze kent, te eten.
   De benadering van ECHT oergraan die door zuur-desem-bereiding voor-verteerd is, dat is een piste die interessant is om uit te diepen.
   Want dan pas raakt de dunne darm niet beschadigd door on-opgebroken (en on-opbreekbare) eiwit-ketens.

   • Henk

    Ik vind dat de schrijver van het artikel het bij het rechte eind heeft en Bart ook.

  • Jacques

   Beste Ody, pasteurisatie inactiveert het enzym lactase dat aanwezig is in rauwe melk en die helpt lactose af te breken

 • Stefan

  Beantwoord

  Beste Ody, heb je misschien ook bewijs voor je opmerking “Dat meer dan 25% van de mensen geen tarwe zou verdragen, is onzin.”. Ben wel benieuwd waar je deze info vandaan hebt. Ik behoor helaas tot het percentage mensen dat geen bewezen glutenallergie heeft, maar zeer heftig op gluten reageer (en daar pas na 5 jaar door een hel zijn gegaan, achter ben gekomen, was het maar een hype). Als je eea bagatelliseert, graag een bron.

  • eveluen

   Helemaal mee eens, ik hetzelfde verhaal
   en echt overal zit bijna tarwe in , dus het boek broodbuik heb ik verslonden, en het belangrijkste mijn hoge bloeddruk is ook weg ! Hoezo tarwe .l

  • Tessa

   Beste Stefan, waarom verlang je wel bewijs voor de bewering van Ody dat iets onzin is en niet voor de vele beweringen van Stef? Dat je zelf iets ervaren hebt dat ondersteund wordt door het verhaal van Stef maakt het verhaal wel geloofwaardiger voor jou, maar niet méér waar.
   Als Ody wel een bron heeft voor die bewering wordt jouw eigen ervaring trouwens ook niet mínder waar.
   Ik kan niet zelf nader onderzoeken of ik het geloofwaardig vind wat Stef beweert, omdat hij geen enkele referentie geeft die ik kan nazoeken.
   Uiteindelijk is het vooral een kwestie van welke bewering je het meest geloofwaardig vindt. Nergens op deze hele pagina (niet in het artikel en niet in de reacties) zie ik werkelijk bewijs voor iets. Ik zie wel een hoop beweringen die enkel ondersteund worden door wat iedereen voor zichzelf al heeft besloten het meest geloofwaardig te vinden.

   Maar zo werkt het niet in de wetenschap, dat iets bewezen is als je een voorbeeld weet dat klopt. Het is andersom; je werkt met tijdelijke hypotheses die je aannemelijk vindt op grond van wat je tot dan toe weet. Door te zoeken naar voorbeelden die de hypothese NIET ondersteunen kun je bewijzen dat die niet klopt. Intussen heb je meestal wel een nieuw idee hoe het dan wel in elkaar zou kunnen zitten en dat wordt de nieuwe aanname – tot er weer een betere is.

   Ik word zo moe van al die internetdiscussies waarin iedereen zeker weet dat hij het bewijs heeft voor wat ze heftig geloven, vooral als het om voeding gaat.

   Het enige dat werkelijk overeind is gebleven uit vele tientallen jaren onderzoek naar gezonde voeding is heel erg basaal gezond verstand; gevarieerd eten, vers/zuiver & onbewerkt eten én met mate eten.
   Zelfs als je van een bepaald voedingsmiddel daadwerkelijk ziek wordt en dat weglaat geldt dit nog.
   Al de rest is gebaseerd op individuele voorkeur of geloof (en soms rechtuit waanzin).

 • Stefan

  Beantwoord

  Quinoa is geen graan. Niet dat dat verder uitmaakt, want het is een prima vervanger voor graan.

 • Lotje

  Beantwoord

  Beste Ody, pasteuriseren van de melk vernietigd lactase. Lactase is een enzym dat nodig is om de melksuiker, lactose, te verteren, dus gepasteuriseerde melk is moeilijk te verteren. Dit is de bijkomstigheid van het pasteuriseren om de ziektekiemen te doden.

 • Anoniem

  Beantwoord

  Het is wat kort door de bocht om te stellen dat Italie werkt met pure graansoorten, in hun pasta etc. Monsanto is een van origine Italiaans bedrijf en prima vertegenwoordigd in Italie. Monsanto.it

 • Hanny Hiddema

  Beantwoord

  De Stichting Spelt Pieterburen (Noord-Groningen) runt het oudste speltproject van Nederland (sinds 1997).
  Wij verbouwen het meest zuivere speltras Oberkulmer Rotkorn als vanouds biologisch.
  Mijn grootste zorg en angst is de hype die is ontstaan rondom spelt. Ook hier de commercie. Genetisch gemanipuleerde spelt met tarwe (om grotere korrels te verkrijgen),gangbaar geteeld met gebruikmaking van kunstmest en pesticiden(!), bakkers die speltbrood bakken met 50% tarwemeel erdoor of bakken met speltbloem. In Nederland is speltbrood niet beschermd, als er 5% spelt door zit mag het al speltbrood heten en wordt een hoge prijs gevraagd, omdat spelt duur is. In Duitsland moet er 90% spelt in een Dinkelbrot zitten.Onze bakker bakt met 100% volkorenspeltmeel.De populariteit van spelt baart zorgen. Het risico bestaat dat het duizenden jaren oude gezonde oergraan spelt door de commercie wordt verziekt en
  de tarwe achterna gaat.

 • Iris

  Beantwoord

  Goed stuk en ook in grote lijnen mee eens, maar in het geval van granen mis ik ik een m.i. belangrijk punt. Granen (en alle andere zaden, pitten en noten) bevatten allerlei anti-nutriënten, zoals fytinezuur, om die reden fermenteer je ze beter eerst voor consumtie. In het geval van brood en dergelijke maak je dus bijvoorkeur zuurdesem (spelt, emmer, einkorn of rogge). Niet alleen breek je daarmee het fytinezuur af, maar ook de gluten worden dan voorverteerd. Vaak ontdekken mensen dat ze wel tegen zuurdesem producten kunnen, net als dat veel wel tegen rauwe melk blijken te kunnen of zelf gefermenteerde yoghurt die 24 uur heeft gefermenteerd ipv de gebruikelijke 6 uur!

  Verdiep je eens in het GAPS dieet ook (zie mijn blog), een protocol om je darmen te helen, veel mensen konden na het GAPS dieet wel weer gluten en melk en veel andere allergenen verdragen.

  En let op met spelt, dat je een oud ras koopt, nieuwere rassen zijn kruisingen met tarwe en vaak meer tarwe dan spelt!

  @Steven coeliakie is ook een autoimuunziekte, dit integenstelling tot glutenallergie of non-coeliakie glutenintolerantie

  • Bart Lepla

   Mooie uitleg !!
   Ben jij gezondheidscoach ofzo ?
   Geef jij ook lezingen ?

 • jack

  Beantwoord

  30 jaar last van opgeblazen buik hoofdpijn spierpijn etc. Het lijkt op (migraine/kater) Na eten van brood. Nooit geen fatsoenlijk antwoord gehad over de oorzaak. (Maagzweer/glutennlabla) Uiteindelijk door goed nadenken: Vers brood is geen probleem voor mijn spijsvertering maar als het brood drie dagen oud is dan word ik ziek.

 • jon

  Beantwoord

  check Westonprice website eens, hier worden graanproducten afgezworen of tot een minimum gebracht.

  Als melkveehouder ben ik ook gestopt met tarweprodukten,
  ik probeer mijn gronden weer op een juiste wijze te voeren.

  gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren gezonde mensen

  • Bert Bruynooghe

   Beste Jon, om tal van redenen ben ik op zoek naar een melkveehouder met deze principes (grasgevoerde dieren, ongepasteuriseerde melk etc.) Kan je mij op een of andere manier een contactpunt aangeven?

 • maritza more-doorje

  Beantwoord

  I would like to say something about a person that is helping us with a magazine called support and since then we are taking control of our health the way we can thx

 • mia

  Beantwoord

  na 17 jaar van 7-10x per dag diarree,na diagnoses van Colitus ulserosa en ziekte van crhon, bleek het een ordinaire voedsel intolerantie/ allergie. Koemelk in de breedste zin van woord en overal waar het inzit, laat me naar het toilet hollen. Tarwe eveneens. Margarine word ik zo ziek van dat ik blijf overgeven, dagen lang als ik geen pillen in huis heb om dit tegen te gaan. Nu ik dit allemaal weglaat uit mijn dieet voel ik me weer mensch. Brood bak ik zelf. Ik eet nooit meer kant en klare producten en ik heb me nog nooit zo gezond gevoeld!

  • Rob

   Beste Mia,
   Heb je voor mij een goed broodrecept?
   Ik speur internet af, maar ik kan nog niet het goede echt vinden.
   Alvast hartelijk dank.

   • Bart Lepla

    Brood bak je zelf…?
    Graag een woordje uitleg aub.
    Is dat met spelt ? Oergraan ?
    Zuurdesem ? Gist ? Honing als giststof ?
    Alvast bedankt voor je bijdrage !
    Bart.

  • Bart Lepla

   Brood bak je zelf…?
   Graag een woordje uitleg aub.
   Is dat met spelt ? Oergraan ?
   Zuurdesem ? Gist ? Honing als giststof ?
   Alvast bedankt voor je bijdrage !
   Bart.

 • Maartje

  Beantwoord

  Duidelijk goed artikel! Zelf krijg ik last van mijn darmen als ik melk drink maar een paar keer per week een beetje volle biologische yoghurt of een glas karnemelk gaat prima. Is het beter deze ook helemaal te vermijden? Of geldt hier dat je naar je lichaam moet luisteren?

 • Dirk

  Beantwoord

  Zonder bronvermeldingen en verwijzingen naar de onderzoeken die deze tekst ondersteunen is deze uitleg niet veel meer dan de beweringen waar het tegenin gaat.

 • Rob

  Beantwoord

  Beste Mia,
  Heb je voor mij een goed broodrecept?
  Ik speur internet af, maar ik kan nog niet het goede echt vinden.
  Alvast hartelijk dank.

 • jerry j

  Beantwoord

  Best grappig dat hij eigenlijjk hetzelfde zegt als Dr Davis in broodbuik maar dan net ff op een andere manier. Het gaat idd om de huidige vorm van tarwe voordat deze werd gemainpuleerd om de wereldbevolking meer te kunnen voeden. Dr. Davis schrijft niet alleen over gluten maar nog meer dingen zoals het amilo-pectine-alpha eiwit en gevolgen voor mensen met schizofrenie en adhd wat uit wetenschappelijke bewijzen blijkt dat deze door de huidige tarwe verergeren. En niet te spreken over het verslechteren van de aderen welke leiden kunnen tot haraanvallen. Het hogere bloedsuiker gehalte die tarwe in het bloed veroorzaakt dan geraffineerde suiker, waardoor meer vet wordt opgeslagen. Ik zou het boek van Dr.Davis nog eens aandachtig lezen en zie met hoeveel wetenschappelijke bewijzen wordt aangetoond dat de huidige tarwe slecht is voor elk mens. Niet alleen voor diegene die nu een allergie ervoor heeft maar juist die effecten op de langere termijn.

 • Anoniem

  Beantwoord

  U schrijft: ‘Maar meer dan 25% van de mensen verdraagt geen Tarwe. En meer dan 90% van de mensen verteert geen gepasteuriseerde koemelk.’ Op welk wetenschappelijke cijfers baseert u deze cijfers? En als vervolgvraag ‘hoe zit het voor de Westerse bevolking’ Mondiale cijfers hoeven immers niet veel te zeggen over de Westerse populatie.

 • Hermans C

  Beantwoord

  dank voor het artikel. Hoe zit het dan met geiten- en schapenmelk, kunnen die dan wel verdragen worden als je het etiket “lactose-intolerant” gekregen hebt? De rauwe variant? En Kefir?

  dank u wel

 • vvb

  Beantwoord

  Wat dan met het effect van gluten op het gedrag? Ik dacht dat een glutenvrij voedingspatroon aan te raden was bij adhd,kan u mij hieromtrent meer informatie geven?

 • T.Arwe

  Beantwoord

  heb de re-acties beetje diagonaal gelezen, en bleef “gluten”,ttz plakken ( is Latijns voor “lijm” ;-) aan W DAVIS ,aangehaald door Jerry J. hierboven.
  Inderdaad, heeeel uitgebreid boek( “Broodbuik” ) met van A tot Z wat “ooit” Tarwe WAS en wat tarwe nu IS ,en veeeeel meer rond “brood” en co , verhelderend geschreven,geen oppervlakkige ” oplossing voor mn kwaaltjes “-boek ” ..een bestseller,helpt veel goedbedoelde ver-onder-stelling-en naar de eeuwige nietes/welles jachtvelden.
  Ook voor de mensen die gerechten zoeken mbt brood en co.

  Vwb “koeien”, in Ayur-Veda aanpak bijv kent men verschillende kuren met MELK, maar koeien worden daar met Liefde behandeld,gevoed, ipv op giftige velden te grazen , en gemolken te worden door ijzeren”handen” en de nodige stress die de dieren hun pH verstoort….ook nooit nie goed die acidose.
  De meer subtiele kant van energieën en contact/interactie tussen Levende Wezens (met goede intenties) ttz in dit geval tussen Mens en Dier, zal hier en daar wel al n tijdje zoek zijn bij de Voedselindustrie,ttz waar dieren bij betrokken zijn, lastig.

  ahja, ook nog een goed boekje (van de ankertjes serie : Allergie :hoe kom je d’r aan, hoe kom je d’r af. Van Jaap Huibers, idem voor “Koemelk allergie ” ook van Jaap Huibers.

  veel leesplezier in 2015 en fijne eindejaars :-)
  Patt

 • M

  Beantwoord

  Eindelijk eens een dokter(Stef) met verstand a/h woord. Ikzelf ben 45 jaar door een ware hel gegaan, heb er CVS en fibromyalgie aan over gehouden. Na veel doktershoppen en een dikke spaarboek armer dan toch bij een wijs man/arts terecht gekomen. De schade is niet helemaal meer onomkeerbaar maar goed, dankzij o.a. tarwe- en koemelk (en nog heel wat meer) uit mijn voedingspatroon te hebben geschrapt heb ik heel wat levenskwaliteit terug gekregen. Vele mensen zouden geholpen worden door een arts met gezond boerenverstand. Jammer genoeg is onze Westerse geneeskunde enkel gericht op symptoombehandeling en is de arts niet geïnteresseerd om de oorzaak te achterhalen. De tijd die hij nodig heeft om zich te verdiepen in een probleem levert hem geen extra geld in het laadje op. Een nieuwe patiënt zien daarentegen wel. Tja, de eed van Hippocrates : hoeveel huichelaar artsen hebben die eed gezworen, ik ken er jammer genoeg onnoemelijk veel…. Lang leve de natuurartsen !!

 • Serruys Ann

  Beantwoord

  Ik werk reeds 20 jaar als voeding- & gezondheidsconsulente, dit artikel van Stef MIntiens zit er bal op. Als je koemelk en industriële tarwe weg laat, verdwijnen heel veel kwaaltjes als sneeuw voor de zon. Ik ben ook voor mezelf en met mijn zoon (heeft astma) bij Dr. Mintiens geweest voor een “allergie-diagnose” met een schitterend resultaat. Ik ben altijd super blij als ik ontdek dat er ook reguliere artsen zich met gezonde voeding bezig houden, want dan gaan er veel meer mensen in geloven. Eigenlijk is het gewoon uw “gezond verstand” gebruiken als het over voeding gaat. En het belangrijkste is het DOEN, veel dingen weten we, maar we DOEN het niet… :)

 • Marie-José

  Beantwoord

  Kun je speltbrood eten als je volledig tarwevrij gaat ivm extreem hoge bloeddruk? 220-120..
  dit natuurlijk ook om de rst van je gezondheid te verbeteren of eet je helemaal geen brood meer. Is spelt dan nog steeds teveel tarwe gelinkt? ik dacht nl dat speelt nog steeds een variant is van tarwe, klopt dit wel?
  vr gr MJ

 • sabine helewaut

  Beantwoord

  goed artikel, ik heb geen coeliakie maar wel intolerantie tegen gluten (aangetoond in bloed) zodoende laat ik ze, ik maak alles vers, eet niets meer verpakt, en als ik kaas eet is het deze van rauwe melk en niet gepasteuriseerd, zo voel ik mij prima, enigste probleem is nog dat mijn darmen geen koolhydraten verdragen zoals aardappelen, rijst en quinoa

 • Christel Van de Voor

  Beantwoord

  Samenvatting: gluten, lactose, glucose is allemaal suiker. Enkel fructose is ok. Fruit, groenten en vlees is genoeg om ons te voeden. En als drank: water.

  • Tessa

   Gluten zijn geen suiker maar eiwitten.

  • Tessa

   O ja, google ook maar eens wat er allemaal geroepen wordt over fructose; dat vinden heeeeeeel veel mensen helemaal niet ok.

 • hilda

  Beantwoord

  Goed artikel, maar toch… sinds ik ben overgestapt op lactovrije melk/yoghurt en sojamelk, heb ik geen ontstekingen meer onder m’n oksel/liezen, terwijl ik daar al 15 jaar flink last van had. Hoe meer ‘gewone’yoghurt ik at (als ontbijt), hoe meer ontstekingen… dus tsja… ook ben ik niet meer verkouden, hooguit 2 dagen per jaar… daarvoor heel vaak met altijd voorhoofdholtontstekingen!

 • De Balans

  Beantwoord

  Wij maken ambachtelijk spelt brood van 100% spelt.

  Wij staan op de markten van Brugge (zondag), Kortrijk (maandag), Deinze (woensdag) en Diksmuide (zaterdag).

  Ons desembrood van speltdesem is gist en melkvrij en niet zuur van smaak.

  • christiane Maes

   @ de balans ;ik woon in Kortrijk en zou graag weten op welke plaats ik jullie op de markt juist kan vinden ?groetjes Christiane

 • Marc

  Beantwoord

  Ik lees hier nogal wat uitgesproken stellingen zoals: “meer dan 90% van de mensen verteert geen gepasteuriseerde koemelk”waarbij geen bronvermeldingen gegeven worden en vraag me af op welke onderzoeken deze stellingen gebaseerd zijn. Evenveel vragen bij de term “natuurarts”, waarmee dhr. Mintiens zich drapeert. Vanuit welke opleidingsachtergrond neemt Dhr Mintiens deze titel aan?

 • Suzanne

  Beantwoord

  Stef Mintiens was vroeger tandarts in het Antwerpse en in Nijlen.

 • Dejonghe silvie

  Beantwoord

  Beste, zijn er doktoren in België die zich daar mee bezighouden? Ik ben na 3 jaar constante buikloop en erge pijnlijke aanvallen gediagnosticeerd met lactose intolerantie, ik vermijd alle melkproducten, lees alle etiketten en toch reageer ik nog heel vaak om niet te zeggen dagelijks. Ik eet alles vers en zelfgemaakt! Ik gebruik lactosevrije varianten van alles! Ik zou graag een dokter vinden die mij precies kan vertellen wat, hoe en waarom! Groetjes silvie

  • ellen

   lactose-vrij is niet koemelkvrij. Doe je ook alles koemelkvrij? Bij mij werd het pas echt beter toen ik een tijd echt alles zonder melk deed. dus ook geen schapen,geit en wel rijstmelk en havermelk enzo.

   dokter marjan van gulck in borsbeek kan je erbij helpen.
   succes.

   • Silvie

    Ondertussen gestart met fodmap-dieet en bijna klachtenvrij… Ben in de testfase: alles die nu toegevoegd wordt geeft reactie… Ondertussen ziek thuis, ben geen grote eter en neem te weinig calorieën op!!! Kan Ook niet anders leven op salades met zalm of kip geven niet zoveel calorieën. Vroeger at ik 5 porties fruit per dag nu nog maximaal 1 banaan [opgelegd door de dokter] en een mandarijn, want mag geen gedroogd fruit, geen steenvruchten, zelfs geen gewone appel of peer! En ja ik hou mij aan het dieet omdat ik echt op alles reageer! Lactose test niet sluitend geen glutenintolerantie aantoonbaar… Maar wel gediagnogsteerd met lactose intolerant, spastische colon en prikkelbaredarm syndroom

    • Nora Huijberts

     Hallo Silvie

     Ik heb ook spastische darm.
     Het fodmap dieet heeft bij mij niet geholpen,jammer genoeg!!

 • Sandra

  Beantwoord

  Dit is zo herkenbaar! Na héél lang zoeken is bij ons zoontje tarwe- en koemelk intolerantie vastgesteld door een voedingsdeskundige. Door de regulier geneeskunde waren we wel al 3,5 jaar aan het puffen en medicatie geven.

  Als de warenhuisketens niet te vertrouwen zijn, waar kan ik dan terecht voor tarwevrije producten? De koemelk heb ik vervangen door rijstmelk.

  Groetjes

  Sandra

  • Anoniem

   Daarnet op consultatie geweest in het UZ Jette. De arts doet de verbeteringen in de gezondheid van mijn zoon (totaal geen hoesten meer in de 4 maanden dat hij geen tarwe of koemelk meer krijgt terwijl hij de 4 jaar daarvoor constant heeft moeten puffen en oorontstekingen en uitslag had!) af als toevallig. Ze hebben bloed getrokken en binnen 2 weken gaan ze voedingsallergie testen doen en mogen we terug op consultatie. Ondertussen mogen we hem terug gewoon brood en koemelk geven … Dit gaat mijn verstand te boven. We zullen zien maar ik zie mijn nachtrust de komende weken weer verdwijnen …

   @stef: hebt u ervaring met patiënten die als symptoom hoesten hebben in reactie op allergie van tarwe/koemelk? Onze huisarts (en ook mijn man …) geloven namelijk niet dat dit kan, en nu deze arts in UZ ook al. Kent u praktiserende MD’s die uw artikel ondersteunen?

   Reeds hartelijk dank

   Sandra

   • M

    Jawel, heb jarenlang gehoest. Veroorzaakt door een zwakke reflux die mijn luchtpijp prikkelde, met hoesten tot gevolg. Pas recent ontdekt dat mijn lichaam moeilijk granen en melkproducten kan verteren. Na aanpassing voeding geen hoesten meer. Ik zou naar een andere arts gaan!

 • Sigrid Teunis

  Beantwoord

  “Wij verteren geen gras” Wij verteren inderdaad de stengels en het blad van grassoorten niet maar verteren we ook graszaad niet? Graan is een grassoort waarvan we de stengels en bladeren niet eten maar wel het zaad https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie#Gras_en_mensen

 • linda van lint

  Beantwoord

  Graag jullie advies: indien je koemelk evt. niet goed verteert en dit 3 maanden laat als test, mag je dan andere kaas/melk eten van bv. geit of schaap? Bedankt voor jullie antwoorden!! groetjes Linda x

 • kris

  Beantwoord

  Toen ik het artikel las werd ik eerst heel blij. Ik heb namelijk tarwe intolerantie ( door bloed proef bevestigd nadat ik zelf na paar dagen zonder tarwe gemerkt had dat mijn aanslepende problemen weg waren. Problemen van zware buikpijn, opgeblazen buik, extreme winderigheid en migraine). Of ik ook gluten intolerantie heb, kan volgens mijn huisarts enkel vastgesteld worden door een intern darmonderzoek met darmstaal. Dat zie ik voorlopig niet zitten. Ik heb daarom zelf geëxperimenteerd met spelt en rogge maar kreeg daar dezelfde kwalen van. Ook van bio brood. Ik eet enkel nog haver, rijst en mais producten. Twee jaar lang ging het goed. Maar hoe strak ik het ook toepas, soms heb ik terug dezelfde kwalen voor enkele dagen. Daarnaast mis ik brood, gebak en koekjes ook heel erg. Glutenvrije varianten vind ik eerlijk gezegd niet te eten. Tenzij zelf gemaakt van amandelen of walnoten, maar dat is niet alleen erg duur maar ook zwaar om te verteren. Ik was dus wel heel blij met het verhaal van Stef. Vooral omdat het in mijn geval ook logisch klonk, ik heb namelijk al jaren een hele sterke gras allergie. Maar alle kritische reacties klinken ook weer heel terecht, dus nu weet ik het helemaal niet meer. Ik ga toch eens proberen om aan echt bio meel te geraken en zien hoe mijn lijf reageert. Als het de moeite is, zal ik het laten weten.

  • Anna

   Interessant wat jij schrijft, heel herkenbaar ook, ik wilde ook niet laten testen in ZH, maar kan echt geen gluut verdragen!
   Ook geen biologisch graan etc.
   Dus ik denk dat ook naast coeliaki het mogelijk is geen gluten te kunnen eten.

 • Caroline

  Beantwoord

  Deze ‘natuur’-arts (?!) kan misschien beter weer tandarts worden want het grootste deel van de teksten die hij uitkraamt is ONZIN! Gluten-intolerantie IS coeliakie en veroorzaakt geen ziekte van Crohn! En in Italië worden alle babies bij de hielprik getest op gluten-intolerantie (coeliakie) dus alle Italianen die het hebben weten dat ze het hebben – en laten dat er nu een stuk meer zijn dan de gediagnostiseerde Belgen. Dus Stef de ‘natuur-arts’ – praatjes vullen geen gaatjes: ga iets nuttigers doen dan onzin verkondigen!

  • Nora Huijberts

   Geweldig,al die adviezen ,pff wordt er doodziek van!!!

 • Mirjam

  Beantwoord

  Wat een slecht artikel. Zo veel ongenuanceerde stellingen. De helft van wat er over coeliakie staat klopt niet of kan wel wat extra uitleg gebruiken. Verder heb ik niet gelezen. Wordt er te boos van.

 • Tiny

  Beantwoord

  Nou ik kan dus absoluut geen tarwe verdragen nee .al aantal jaren grotendeels glutenvrij ja.. en nergens last meer van dus ja..wat ik had was lucht in darmen opgeblazen buik. Onderbuik last. Niet naar wc kunnen. Misselijk rode vlekken op huid..en kan weer tegen de zon.was zwaar alerchies voor de zon. Of dat hier mee te maken heeft weet ik niet.maae sinds ik mij hier aan houd .is alles weg. Neem ik wel iets waar inzit .Gelijk mis .dus ja…

 • Anna

  Beantwoord

  Het schijnt zelfs dat intoleranties ontstaan in de lever, voorafgaand aan darm problemen.
  Tarwe en melk kan ik me in vinden in dit stuk, maar er staan ook veel dingen in die ik niet vind kloppen, en zeker ook niet verklaren waarom er wel degelijk mensen zijn die geen gluut verdragen maar geen coeliaki testen..

  • Nora Huijberts

   Tsjonge nu de lever weer!!!

 • Rene Sprong

  Beantwoord

  “Begint U het plaatje te zien? Reeds vanaf babyleeftijd worden we volgestopt met koemelkproducten die we niet verteren.

  Ons lichaam wil die dingen helemaal niet en gaat er bij babies heftig tegen reageren: onze darmslijmvliezen gaan heftig slijmen maken en we kotsen heel die troep terug uit.”

  Na dit hierboven gelezen te hebben las ik ook het volgende:

  Om melksuiker (van nature aanwezig) te kunnen verteren, heb je een enzym lactase nodig. Nu hebben baby’s dat stofje ruimschoots, maar dit verdwijnt rond de leeftijd van 5 jaar of jonger.

  WTF!!! kunnen baby’s nou wel of niet tegen gepasteuriseerde melk!! en heeft reflux nu wel of niet met “gebrek aan lactase” te maken!!??

  ook het biologische wereldje spreken ze elkaar tegen.

 • Bart castelein

  Beantwoord

  Ik ben een molenaar, en ik maal in een oude windmolen biotarwe en biospelt heel traag tot meel. Bij ons is dat altijd beschikbaar. Het is maar dat je het weet. 3 kg biomeel van tarwe kost 5 euro. Biospelt komt neer op 3 euro/kg. Info via http://www.deboot.be

  • mestdagh ann

   ik zou graag meel bestellen maar kan dat online ? als ik uw link intik kom ik op een boottocht.

 • angel

  Beantwoord

  Ik verdraagt geen gewoon brood en ook geen glutenvrij brood. Ik heb volgens het bloedonderzoek ook geen eiallergie. Dus wat is de oorzaak? Koeken verteer ik ook niet.

 • Lactose intolerant

  Beantwoord

  Lactose intolerantie is een veelvoorkomend probleem en is ook heel gemakkelijk proefondervindelijk vast te stellen. De prevalentie in België ligt rond de 10%, beduidend meer dan de 0,5% waarvan sprake in dit artikel. Een miljoen Belgen zijn gediend met lactose-vrije producten, wat niet moet worden afgedaan als louter een hype.

 • Thijs

  Beantwoord

  De echte reden waarom we allemaal intolerant voor gluten zijn geworden is nu bekend en het is niet wat je denkt. Het is echter wel schokkend…
  Boeren wereldwijd spuiten enkele dagen voor de graan oogst met grote hoeveelheden glyfosaat (Round Up) zodat de plant gelijkmatig afsterft en een homogene en hogere opbrengst afgeeft!!
  http://realfarmacy.com/reason-toxic-wheat/

 • carina

  Beantwoord

  Het geen gluten tolleren gaat bij ons in de fam al zeker 200 jaar terug, en dus de jongste telg geboren 2016 heeft het dus ook, gewoon bewezen in het lab! Daarbij heeft hij ook nog lactose intollerantie uit de andere kant van de familie. Ik zelf ben wel blij dat er nu eenvoudiger beter eten voor kinderen met die dingen te verkrijgen is als in de tijd van mijn oma. Want dat was toen een pure ramp

 • carina

  Beantwoord

  En thijs wat jij opzet is gewoon geen waar, het zit in je genen aangeboren…..en verstand van wat boeren doen heb je echt niet…..Vraag het maar eens na bij de lto nederland! je moest je schamen laster over de ruggen van anderen vertellen!

 • EdwardZog

  Beantwoord

  Hey. I will sell a profitable database of email addresses (19 000 000 emails) only to 3 people.
  As seen on the screenshot below, from May 1 to May 16, I earned $ 13,000 on just one affiliate program.
  This is a very good result. You will be able to promote your proposals on this database and be in a huge plus.
  I do not provide email distribution services, I send only my offers.
  I sell the b

 • Philipimita

  Beantwoord

  Hey. I will sell a profitable database of email addresses (19 000 000 emails) only to 3 people.
  As seen on the screenshot below, from May 1 to May 16, I earned $ 13,000 on just one affiliate program.
  This is a very good result. You will be able to promote your proposals on this database and be in a huge plus.
  I do not provide email distribution services, I send only my offers.
  I sell the b

Leave a Comment