Vrouwelijke ondernemers gaan minder snel failliet, lees ik net op de website van Made !n Antwerpen.

Dat wisten we natuurlijk al heel lang: vrouwen zijn betere ondernemers dan mannen.

Mannen reageren daar al eens smalend over en vinden dat opmerkelijk. Terwijl ik het vanzelfsprekend vind.

Dat vrouwelijke ondernemers minder snel failliet gaan blijkt uit meerdere cijfers. 32% van de Belgische eenmansvennootschappen staat op naam van vrouwen, ze tekenen echter maar voor 24% van de uitgeschreven faillissementen.

female-board-leader-ssIn de eerste negen maanden van het afgelopen jaar  legden slechts één op 407 vrouwelijke ondernemers de boeken neer. Bij de mannen was dit 1 op de 275. Dat blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor B-Information. 

Professor Hans Crijns van de Vlerick Business School onderkent de tendenzen en heeft daar een aantal mogelijke verklaringen voor: “Vrouwen starten hun zaak minder snel op dan mannen en ze zijn ook voorzichtiger. Bovendien groeien vrouwelijke ondernemers minder snel. Ze vinden kwalitatieve groei zoals tevredenheid en reputatie belangrijker dan kwantitatieve groei zoals omzet en rendement.

Volgens de zelfstandigenorganisatie NSZ nemen mannen ook duidelijk meer risico’s dan vrouwen. “Meestal met succes maar soms ook met nadelige gevolgen. Vrouwen zijn vaak ook minder bang om externe hulp in te roepen wanneer ze met een probleem zitten,” zegt Sven Nouten. “Ze hebben doorgaans ook sterkere administratieve vaardigheden.

Vrouwen kunnen ook gemakkelijker financieringsfaciliteiten gebruiken dan mannen. De banken houden er immers nu al rekening mee dat door mannen geleide ondernemingen sneller failliet gaan. Aan de andere kant doen vrouwen ook minder een beroep op de banken om hun financiering rond te krijgen. Bovendien blijken hun ondernemingen vaak ook minder kapitaalintensief.

Professor Johan Lambrecht van de HU Brussel waarschuwt nog even, het verschil in de cijfers kan ook mee bepaald zijn door de sector waarin de ondernemingen actief zijn. “Het zou kunnen dat vrouwen actiever zijn in minder kwetsbare sectoren.

Gewoon toegeven dat vrouwen betere ondernemers zijn blijkt moeilijk. Zouden we bij mannen ook naar allerlei excuses zoeken?

Wifty zegt: “Vrouwen zijn gewoon betere ondernemers. Op alle vlakken!”

Bron: Made !n Antwerpen / Nieuws voor ondernemers
helene@wifty.be